Tjänster

Om vad Passacon och jag kan erbjuda

Passacons mål är att ge kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas med förändringar. Kundlöftena är:

    – Att snabbt tillföra ett stort värde till kundens verksamhet.
– Att ge proaktiv vägledning och konkret genomförande till
måluppfyllelse.
– Att ge våra kunder en nära och engagerad relation.

Idag tillhandahåller Passacon tjänster  inom följande områden

  • projekt och förändringsledning
  • upphandling och införande av system
  • ledning och styrning
  • innovation och ständiga förbättringar.

Jag kan inom de områdena tillhandahålla följande:

Projekt och förändringsledning: Förändringar kan vara både stimulerande och utmanande, ofta på samma gång. Jag kan med min breda linjeerfarenhet bidra med kreativt tänkande, struktur och resultatorientering. En erfarenhet som många har är att projekt blir stora, komplexa och svårstyrda – här kan jag bidra till en tydligare struktur i styrningen av projekt inklusive utvärdering och hållbart värdeskapande (nyttorealisering). Andra utmaningar kan finnas i genomförandet där förändring inte alltid är enkel i den kultur som råder på arbetsplatsen. Även detta kan jag vara ett stöd i. Jag har också stor erfarenhet av europeiska fonder – det finns stora möjligheter att få medfinansiering med 75-90 procent för utvecklingsprojekt som ryms inom de fondprogrammen. Att få EU-pengar kan göra det möjligt att komma igång och satsa mer, men det är också komplext. Jag kan med min erfarenhet vara en bra lots i den typen av processer.

Upphandling och införande av system: Med min juristbakgrund – bl.a. som domare i förvaltningsdomstolar – kan jag komplettera Passacons gedigna kunnande på området.

Ledning och styrning: När Migrationsverket påbörjade sin framgångsrika lean-resa var vi först ut i staten att ta det steget. Jag var med på den resan och vet vilka faser en ledningsgrupp går igenom när en genomgripande förändringsresa påbörjas och rullar vidare. Här kan jag bidra med stöd och kreativa idéer – jag vet hur viktigt det är att ledningen själv är ägare till sin organisations förändring. Med min långa linjeerfarenhet av ledning och styrning både i strategiska ledningsgrupper och i min egen verksamhet -som jag nu kompletterar med MBA-utbildning –  finns mycket jag kan bidra med i allt från visioner, strategier, organisering, värderingar, kultur, motivation, ledarskap och kommunikation. Vill du förstå hur jag tänker finns många blogginlägg i de ämnena. Till det kommer erfarenhet av effektiv omvärldsbevakning; i en värld som snabbt förändras kan detta vara en av de viktigaste strategiska frågorna.

Innovation och ständiga förbättringar: När en verksamhet vill ändra sin strategi till mer helhetstänk och sunda processer står den inför en lång resa. Jag har lett en verksamhet som gjort den resan och vet vad det handlar om. Jag kan därför vara ett bra stöd och bidra med både praktisk och teoretiska inspel – jag har sett hur viktigt det är att lyssna in den senaste forskningen och inspireras av den – som hjälper dig uppnå hållbara resultat. Behöver du bredare stöd har Passacons erfarna konsulter stort kunnande att erbjuda.

Nyhet: Stöd i genomförandet av dataskyddsförordningen

Från maj 2017 måste i princip alla organisationer (både stora och små, vinstdrivande och ideella, bolag och enskilda firmor) tillämpa den nya dataskyddsförordningen . Den är omfattande och innefattar kännbara sanktioner för den som gör fel. På många håll pågår arbetet med att införa förordningen för fullt. Många ser det som tungt och vet inte var man ska starta. Vill man finns det dock hjälp att få.

Tillsammans med Kerstin Hermanson på Passacon har jag tagit fram en agil metod baserad på lärande som stöttar organisationers genomförande av förordningen. Metoden kan självklart anpassas efter behoven i olika organisationer (t.ex. beakta att det för myndigheter kommer finnas andra regelverk som styr vissa delar av verksamheten). När metoden togs fram (och vidareutvecklas) har vi stor nytta av mitt juridiska kunnande (har tidigare arbetat med bl.a. denna fråga som jurist) som vi kombinerat med Passacons gedigna samlade know how om både digitalisering och värdehöjande processutveckling.

Till metoden hör också olika verktyg vi tagit fram – dessa hjälper dig att inventera och prioritera. På det sättet kan du kickstarta arbetet!

Införandet av dataskyddsförordningen behöver inte enbart ses som ett tvång, det finns också möjligheter att förbättra processer och tänka över sina värderingar.

Ska du införa dataskyddsförordningen och behöver stöd i processen finns jag och andra kollegor på Passacon här och kan bistå. Jag och Kerstin tillhandahåller också en tvådagarsutbildning tillsammans med advokat Dag Wetterberg  en utbildning under anrika FAR Akademis flagg – utbildningen hjälper dig både förstå regelverket och ger tips för den praktiska tillämpningen. Vill du veta mer eller anmäla dig klicka här!

Behöver du en talare/workshopsledare?

Jag är ansluten till Sveriges talare och kan bokas både ensam och tillsammans med Niklas Ansgariusson (självklart kan du också boka mig genom en direktkontakt med mig, se i så fall kontaktuppgifter nedan). Hos Sveriges talare finns aktuell information vad som erbjuds

Jag har vid flera tillfällen engagerats som talare i ämnen som rör verksamhetsutveckling; lean, systemsyn, ledarskap, kommunikation, organisering, kultur, värderingar och motivation. Axplock från tidigare erfarenhet:

  • Under åren 2013-2015 har jag talat bl.a. hos finska Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Kemikalieinspektionen, ESF-rådet, Preera och på t.ex. Lean Forum, Kompetensmässan , Strategitorget och Lean Live. Vid ett tillfälle gjorde jag också en gästföreläsning när Niklas Modig och Magnus Lord hade sitt seminarium ”Framtidens offentliga sektor”.
  • Deltog i panelen vid lansering av  Sverigestudien 2016 den 26 maj samma år och pratade bl.a. om kundfokus
  • Ledde ett seminarium om lean hos Logistikföreningen Plan Öst den 7 september 2016 som gav mersmak
  • Deltog i Lean Forums konferens  den 19-20 oktober 2016 genom en workshop (tillsammans med ett studiebesök på Försäkringskassan)
  • Föreläste på Konkurrensverket den 21 oktober
  • Gästföreläste den 14 december 2016 på Kungliga tekniska högskolans utbildning Lean Ledarskap   (under utbildningens del 3 Förändringsledning)

Passacon håller av och till kostnadsfria seminarium (är du intresserad, kolla fliken Kostnadsfria seminarium på första sidan) där jag deltar som talare.

Vill du ha hjälp med att ordna möten/events?

Att skapa bra möten är viktigt; dåliga möten kostar både tid och minskad energi hos medarbetarna. Det kan därför vara värt att lägga lite extra omsorg på sina möten. Jag har tillsammans med mina tidigare medarbetare tagit fram en kreativ konferensstandard byggd på retoriska principer, som har använts framgångsrikt bl.a. under de tre år Migrationsverket var ordförande i en internationell organisation. Jag har genom detta en strukturerad arbetsmetod i lean kommunikation som bl.a. innefattar hur man tar fram bra agendor – och skapar möten som får människor att känna energi.

Även mer vanliga möten – enhetsmöten, teammöten, projektmöten – blir ibland mindre kreativa än man skulle önska. Vill du utveckla sådana har möten kan jag också erbjuda stöd utifrån min egen erfarenhet, tankarna i lean kommunikation och andra beprövade metoder.

Metoden lean kommunikation går också att använda inför svårare möten, där bra förberedelser kan vara ännu viktigare. Jag kan ge stöd och bidra till trygghet även i sådana fall. Det kan vara skönt att bolla tankar och skapa struktur tillsammans med en utomstående i sådana situationer

(Vill du veta mer? I boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation beskrivs några metoder i lean kommunikation.)

Kontakt

Låter något av ovanstående intressant?  Är du intresserad av _mg_9106_webbde tjänster jag och Passacon kan erbjuda kan du nå mig på följande sätt:

E-post: monika.wendleby@passacon.se

Telefon: +46 (0)70 399 4625

Hoppas vi hörs!