Tjänster

Om vad Passacon och jag kan erbjuda

Passacons mål är att ge kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas med förändringar. Kundlöftena är:

    – Att snabbt tillföra ett stort värde till kundens verksamhet.
– Att ge proaktiv vägledning och konkret genomförande till
måluppfyllelse.
– Att ge våra kunder en nära och engagerad relation.

Idag tillhandahåller Passacon tjänster  inom bl.a. följande områden

  • projekt och förändringsledning
  • ledning och styrning
  • innovation och ständiga förbättringar
  • dataskyddsförordningen (GDPR).

Jag kan inom de områdena tillhandahålla följande:

Stöd i arbetet med dataskyddsförordningen:  Från maj 2017 måste i princip alla organisationer (både stora och små, vinstdrivande och ideella, bolag och enskilda firmor) tillämpa den nya dataskyddsförordningen. Den är omfattande och innefattar kännbara sanktioner för den som gör fel.  Jag har utvecklat ett antal metoder och verktyg (bland annat processkartläggning för att kunna göra integritetspolicyer med mera) och också skräddarsytt utbildningar för kunder. På det sätten har jag gedigen erfarenhet av att hjälpa till med GDPR. Arbetet med dataskyddsförordningen behöver inte enbart ses som ett tvång, det finns också möjligheter att förbättra processer och tänka över sina värderingar.

I den här delen tillhandahåller jag också rent juridiska tjänster (då från mitt företag Wendleby Legal Services). Jag har en gedigen juristbakgrund (bland annat som domare i många år i förvaltningsdomstolar och utredare i regeringskansliet); all min erfarenhet samt mitt kunnande också i management tar jag med i mina juridiska uppdrag. Idag har jag flera externa uppdrag som dataskyddsombud.

Projekt och förändringsledning: Förändringar kan vara både stimulerande och utmanande, ofta på samma gång. Jag kan med min breda linjeerfarenhet bidra med kreativt tänkande, struktur och resultatorientering. En erfarenhet som många har är att projekt blir stora, komplexa och svårstyrda – här kan jag bidra till en tydligare struktur i styrningen av projekt inklusive utvärdering och hållbart värdeskapande (nyttorealisering). Andra utmaningar kan finnas i genomförandet där förändring inte alltid är enkel i den kultur som råder på arbetsplatsen. Även detta kan jag vara ett stöd i. Jag har också stor erfarenhet av europeiska fonder – det finns stora möjligheter att få medfinansiering med 75-90 procent för utvecklingsprojekt som ryms inom de fondprogrammen. Att få EU-pengar kan göra det möjligt att komma igång och satsa mer, men det är också komplext. Jag kan med min erfarenhet vara en bra lots i den typen av processer.

Ledning och styrning: När Migrationsverket påbörjade sin framgångsrika lean-resa var vi först ut i staten att ta det steget. Jag var med på den resan och vet vilka faser en ledningsgrupp går igenom när en genomgripande förändringsresa påbörjas och rullar vidare. Här kan jag bidra med stöd och kreativa idéer – jag vet hur viktigt det är att ledningen själv är ägare till sin organisations förändring. Med min långa linjeerfarenhet av ledning och styrning både i strategiska ledningsgrupper och i min egen verksamhet -som jag nu kompletterar med MBA-utbildning –  finns mycket jag kan bidra med i allt från visioner, strategier, organisering, värderingar, kultur, motivation, ledarskap och kommunikation. Vill du förstå hur jag tänker finns många blogginlägg i de ämnena. Till det kommer erfarenhet av effektiv omvärldsbevakning; i en värld som snabbt förändras kan detta vara en av de viktigaste strategiska frågorna.

Innovation och ständiga förbättringar: När en verksamhet vill ändra sin strategi till mer helhetstänk och sunda processer står den inför en lång resa. Jag har lett en verksamhet som gjort den resan och vet vad det handlar om. Jag kan därför vara ett bra stöd och bidra med både praktisk och teoretiska inspel – jag har sett hur viktigt det är att lyssna in den senaste forskningen och inspireras av den – som hjälper dig uppnå hållbara resultat. Behöver du bredare stöd har Passacons erfarna konsulter stort kunnande att erbjuda.

Utbildningar jag medverkar i

Jag har under senare år genomfört mycket olika typer av utbildningar, främst rörande GDPR men också om verksamhetsutveckling. Under 2019 deltar jag som föreläsare i två sammanhang:

  1. Dataföreningens certifiering av dataskyddsombud

Här föreläser jag om styrelsearbetet och utgår då från båda mina böcker, både den om GDPR och om kommunikation. Att vara dataskyddsombud kräver så mycket mer än att bara vara duktig i juridik och/eller IT/säkerhet.

2. E-utbildning om dataskyddsförordningen

Jag kommer att under februari månad spela in ett antal filmer som baseras på GDPR-boken. Detta för att det ska vara möjligt att sitta hemma på kontoret och lära. Som i boken blandar jag knepig juridik med handfasta praktiska tips. Jag samarbetar här med Björn Lundén AB som har stor erfarenhet av e-kurser. Håll utkik, kurserna kommer snart!

Behöver du en talare/workshopsledare?

Jag har vid flera tillfällen engagerats som talare i ämnen som rör verksamhetsutveckling; lean, systemsyn, ledarskap, kommunikation, organisering, kultur, värderingar och motivation. Jag har också skräddarsytt många utbildningar om GDPR både i egen regi och tillsammans med FAR och IDG. Under hösten 2018 bl.a. följande inbokat:

  • Föreläsning på Nynäshamns kommun.
  • Gästföreläsning på Kungliga tekniska högskolans utbildning Lean Ledarskap 2018   (under utbildningens  Förändringsledning).

Passacon håller av och till kostnadsfria seminarium (är du intresserad, kolla fliken Kostnadsfria seminarium på första sidan) där jag och mina duktiga kollegor på Passacon AB deltar som talare.

 

Vill du ha hjälp med att ordna möten/events?

Att skapa bra möten är viktigt; dåliga möten kostar både tid och minskad energi hos medarbetarna. Det kan därför vara värt att lägga lite extra omsorg på sina möten. Jag har tillsammans med mina tidigare medarbetare tagit fram en kreativ konferensstandard byggd på retoriska principer, som har använts framgångsrikt bl.a. under de tre år Migrationsverket var ordförande i en internationell organisation. Jag har genom detta en strukturerad arbetsmetod i lean kommunikation som bl.a. innefattar hur man tar fram bra agendor – och skapar möten som får människor att känna energi.

Även mer vanliga möten – enhetsmöten, teammöten, projektmöten – blir ibland mindre kreativa än man skulle önska. Vill du utveckla sådana har möten kan jag också erbjuda stöd utifrån min egen erfarenhet, tankarna i lean kommunikation och andra beprövade metoder.

Metoden lean kommunikation går också att använda inför svårare möten, där bra förberedelser kan vara ännu viktigare. Jag kan ge stöd och bidra till trygghet även i sådana fall. Det kan vara skönt att bolla tankar och skapa struktur tillsammans med en utomstående i sådana situationer

(Vill du veta mer? I boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation beskrivs några metoder i lean kommunikation.)

Kontakt

Låter något av ovanstående intressant?  Är du intresserad av _mg_9106_webbde tjänster jag och Passacon AB kan erbjuda kan du nå mig på följande sätt:

E-post: monika.wendleby@passacon.se

Telefon: +46 (0)70 399 4625

Hoppas vi hörs!