Tjänster

Om vad Passacon och jag kan erbjuda

Passacon är vår ledstjärna:

Resultat. Tillsammans. På riktigt.

Det förpliktar förstås men visar också vad jag själv brinner för som konsult och utbildare. Att involvera kunder och kunders medarbetare. Att hitta sätt att lära som ger mervärden utöver att öka kunskapen.

Några axplock vad jag just nu jobbar med:

Stöd i arbetet med dataskyddsförordningen:  Jag har hjälpt kunder med på många olika sätt: både som dataskyddsombud, som stöd i utvecklingen av det egna arbetet och som jurist.  Till mitt stöd har jag ett antal metoder och verktyg som jag utvecklar själv och som jag berättar om i mina böcker. Det senaste jag börjat jobba med är att granska hur förberedd en organisation är för inspektioner från Datainspektionen, vilket är intressant och viktigt.

Jag tillhandahåller också rent juridiska tjänster (då från mitt företag Wendleby Legal Services). Jag har en gedigen juristbakgrund (bland annat som domare i många år i förvaltningsdomstolar och utredare i regeringskansliet). Det kan röra många skilda frågor: stöd till ideella föreningar att skriva GDPR-anpassade stadgar, stöd till registrerade att utöva sina rättigheter, stöd till organisationer som vill ta fram interna regler eller påverka lagstiftaren att göra en registerlagstiftning inom områdetoch lämna en second opinion över utfallet av interna genomgångar  är några frågor jag jobbat med på sista tiden.

Den senaste satsningen är GDPR Excellence, ett program för seniora personer som vill lära sig mer tillsammans i allt från management till juridik. Här samarbetar Passacon med Harvest advokatbyrå AB. Vill du veta mer: GDPR_Excellence_2021!

Projekt och förändringsledning: Förändringar kan vara både stimulerande och utmanande, ofta på samma gång. Jag kan med min breda linjeerfarenhet bidra med kreativt tänkande, struktur och resultatorientering. En erfarenhet som många har är att projekt blir stora, komplexa och svårstyrda – här kan jag bidra till en tydligare struktur i styrningen av projekt inklusive utvärdering och hållbart värdeskapande (nyttorealisering). Andra utmaningar kan finnas i genomförandet där förändring inte alltid är enkel i den kultur som råder på arbetsplatsen. Även detta kan jag vara ett stöd i (kan vara en del i ett GDPR-arbete eller helt fristående).

Ledning och styrning: I många år var jag linjechef och satt i en myndighets centrala ledningsgrupp. Det är en styrka att varit i linjen och utifrån min erfarenhet kan jag bidra med stöd och kreativa idéer – jag vet hur viktigt det är att ledningen själv är ägare till sin organisations förändring. När jag jobbat med GDPR är förändringsledning ofta en intressant komponent eftersom regelverket är omfattande och kräver ändrade arbetssätt.

Innovation och ständiga förbättringar: När en verksamhet vill ändra sin strategi till mer helhetstänk och sunda processer står den inför en lång resa där jag kan bidra med ett bra stöd (både praktiska och teoretiska inspel). Jag har sett hur viktigt det är att lyssna in den senaste forskningen och inspireras av den – som hjälper dig uppnå hållbara resultat. A och O är självklart också att arbetet drivs av medarbetare som vill och kan. Inom GDPR är processkartläggning en av mina mest efterfrågade tjänster.

Behöver du bredare stöd har Passacons erfarna konsulter stort kunnande att erbjuda.

Utbildningar jag medverkar i

Jag har under senare år genomfört mycket olika typer av utbildningar, främst rörande GDPR men också om verksamhetsutveckling.

Ett axplock av utbildningar jag medverkat i under 2020-21:

  • Utbildningar som anordnats av utbildningsföretag som JP Infonet, Ability Partner och Insight Events.
  • Dataföreningen Kompetens kurs för Certifiering av dataskyddsombud
  • Digitala grundkurser framtagna för Björn Lundén som anpassats till olika sektorer (små och medelstora företag, föreningar, bostadsrättsföreningar, dataskyddsombud).
  • Specialutvecklade kurser för kunder om processkartläggning GDPR, konsekvensbedömning, behandlingsregister, dataskyddsombudsrollen med mera. Under pandemin har flera av dessa varit digitala.
  • Grund- och påbyggnadskurser i GDRP, speciellt framtagna för kunder efter deras behov. Under pandemin har flera av dessa varit digitala (ibland genom filmning av kurs, ibland genom streaming).
  • Styrelseutbildning GDPR skräddarsydd för den verksamhet styrelsen ansvarar för.

Behöver du en talare/workshopsledare? Eller vill  du ha hjälp med att ordna möten/events?

Att skapa bra möten är viktigt; dåliga möten kostar både tid och minskad energi hos medarbetarna. Det kan därför vara värt att lägga lite extra omsorg på sina möten. Jag kan skräddarsy utbildningar och workshops inom alla områden jag arbetar med. I detta ingår alltid att göra en retorisk anpassning och anpassa utbildningen till målgruppen.

Vill du veta mer om hur jag jobbar? I boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation beskrivs några metoder man kan använda för att skapa möten som lyfter. Jobbar du med dataskydd finns flera tips på hur du kan mottagaranpassa kommunikation och nå fram även i boken Dataskyddsförordningen GDPR : För dataskyddsombud och andra ansvariga

Kontakt

Låter något av ovanstående intressant?  Är du intresserad av de tjänster jag och Passacon AB kan erbjuda kan du nå mig på följande sätt:Monika_DSC4800-highres

E-post: monika.wendleby@passacon.se

Telefon: +46 (0)70 399 4625

Hoppas vi hörs!