Tjänster

Om vad Passacon och jag kan erbjuda

Passacon är vår ledstjärna:

Resultat. Tillsammans. På riktigt.

Det förpliktar förstås men visar också vad jag själv brinner för som konsult och utbildare. Att involvera kunder och kunders medarbetare. Att hitta sätt att lära som ger mervärden utöver att öka kunskapen.

Några axplock vad jag just nu jobbar med:

Stöd i arbetet med dataskyddsförordningen:  Jag har hjälpt kunder med på många olika sätt: både som dataskyddsombud, som stöd i utvecklingen av det egna arbetet och som jurist.  Till mitt stöd har jag ett antal metoder och verktyg som jag utvecklar själv och som jag berättar om i mina böcker. Det senaste jag börjat jobba med är att granska hur förberedd en organisation är för inspektioner från Datainspektionen, vilket är intressant och viktigt.

Jag tillhandahåller också rent juridiska tjänster (då från mitt företag Wendleby Legal Services). Jag har en gedigen juristbakgrund (bland annat som domare i många år i förvaltningsdomstolar och utredare i regeringskansliet). Det kan röra många skilda frågor: stöd till ideella föreningar att skriva GDPR-anpassade stadgar, stöd till registrerade att utöva sina rättigheter, stöd till organisationer som vill ta fram interna regler eller påverka lagstiftaren att göra en registerlagstiftning inom områdetoch lämna en second opinion över utfallet av interna genomgångar  är några frågor jag jobbat med på sista tiden.

Den senaste satsningen är GDPR Excellence, ett program för seniora personer som vill lära sig mer tillsammans i allt från management till juridik. Här samarbetar Passacon med Harvest advokatbyrå AB. Vill du veta mer: GDPR Exellence 2021!

Projekt och förändringsledning: Förändringar kan vara både stimulerande och utmanande, ofta på samma gång. Jag kan med min breda linjeerfarenhet bidra med kreativt tänkande, struktur och resultatorientering. En erfarenhet som många har är att projekt blir stora, komplexa och svårstyrda – här kan jag bidra till en tydligare struktur i styrningen av projekt inklusive utvärdering och hållbart värdeskapande (nyttorealisering). Andra utmaningar kan finnas i genomförandet där förändring inte alltid är enkel i den kultur som råder på arbetsplatsen. Även detta kan jag vara ett stöd i.

Ledning och styrning: I många år var jag linjechef och satt i en myndighets centrala ledningsgrupp. Det är en styrka att varit i linjen och utifrån min erfarenhet kan jag bidra med stöd och kreativa idéer – jag vet hur viktigt det är att ledningen själv är ägare till sin organisations förändring.

Innovation och ständiga förbättringar: När en verksamhet vill ändra sin strategi till mer helhetstänk och sunda processer står den inför en lång resa där jag kan bidra med ett bra stöd (både praktiska och teoretiska inspel). Jag har sett hur viktigt det är att lyssna in den senaste forskningen och inspireras av den – som hjälper dig uppnå hållbara resultat. A och O är självklart också att arbetet drivs av medarbetare som vill och kan.

Behöver du bredare stöd har Passacons erfarna konsulter stort kunnande att erbjuda.

Utbildningar jag medverkar i

Jag har under senare år genomfört mycket olika typer av utbildningar, främst rörande GDPR men också om verksamhetsutveckling. Under 2020 deltar jag som föreläsare i två sammanhang:

  1. Dataföreningens certifiering av dataskyddsombud

Här föreläser jag om styrelsearbetet och utgår då från båda mina böcker, både den om GDPR och om kommunikation. Att vara dataskyddsombud kräver så mycket mer än att bara vara duktig i juridik och/eller IT/säkerhet.

2.  E-utbildning

Jag samarbetar med Björn Lundén AB som har stor erfarenhet av e-kurser. Idag finns fyra olika kurser: för små och medelstora företag, för ideell sektor, för dataskyddsombud och processkartläggning. De går att gå var för sig eller kombinera.

3. Utbildning för nämndsekreterare i samarbete med Ability Partner

4. Temakonferenser med Insight Events 

Jag har under åren gjort flera temadagar för Insight Events. Just nu är en dag för registratorer mest aktuell.

Behöver du en talare/workshopsledare?

Jag har vid flera tillfällen engagerats som talare i ämnen som rör verksamhetsutveckling; lean, systemsyn, ledarskap, kommunikation, organisering, kultur, värderingar och motivation. Jag har också skräddarsytt många utbildningar om GDPR både i egen regi och tillsammans med Datainspektionen, FAR och IDG.

Vill du ha hjälp med att ordna möten/events?

Att skapa bra möten är viktigt; dåliga möten kostar både tid och minskad energi hos medarbetarna. Det kan därför vara värt att lägga lite extra omsorg på sina möten. Jag har tillsammans med mina tidigare medarbetare tagit fram en kreativ konferensstandard byggd på retoriska principer, som har använts framgångsrikt bl.a. under de tre år Migrationsverket var ordförande i en internationell organisation. Jag har genom detta en strukturerad arbetsmetod i lean kommunikation som bl.a. innefattar hur man tar fram bra agendor – och skapar möten som får människor att känna energi.

Även mer vanliga möten – enhetsmöten, teammöten, projektmöten – blir ibland mindre kreativa än man skulle önska. Vill du utveckla sådana har möten kan jag också erbjuda stöd utifrån min egen erfarenhet, tankarna i lean kommunikation och andra beprövade metoder.

Metoden lean kommunikation går också att använda inför svårare möten, där bra förberedelser kan vara ännu viktigare. Jag kan ge stöd och bidra till trygghet även i sådana fall. Det kan vara skönt att bolla tankar och skapa struktur tillsammans med en utomstående i sådana situationer

Vill du veta mer? I boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation beskrivs några metoder i lean kommunikation. Jobbar du med dataskydd finns flera tips på hur du kan mottagaranpassa kommunikation och nå fram även i boken Dataskyddsförordningen GDPR : För dataskyddsombud och andra ansvariga

Kontakt

Låter något av ovanstående intressant?  Är du intresserad av de tjänster jag och Passacon AB kan erbjuda kan du nå mig på följande sätt:Monika_DSC4800-highres

E-post: monika.wendleby@passacon.se

Telefon: +46 (0)70 399 4625

Hoppas vi hörs!