Lust att vara med på digital release?

Den 21 januari 2021 ges mina två böcker Dataskyddsförordningen GDPR : Hantera registrerades rättigheter ut. Och den 27 januari klockan 9-10 finns möjlighet att vara med på en digital release (vad annars i dessa pandemi-tider)! Vill du anmäla dig, gör det här: Dataskyddsförordningen GDPR – hantering av rättigheter | Sanoma Utbildning

Jag tycker det är extra kul att böckerna är klara just nu när Integritetsskyddsmyndigheten kommer ha mer fokus på just registrerades rättigheter! Och är inte detta kärnan i GDPR: att göra det bättre för oss alla när det gäller integritet. Vår rätt att bestämma mer, få bättre information! När man börjar ta registrerades rättigheter på större allvar blir GDPR på riktigt en viktig lagstiftning som skyddar mänskliga rättigheter.

Samtidigt kommer fokuset på rättigheterna att bli jobbigt för många organisationer. När jag skrev böckerna slogs jag av hur krångligt regelverket är, hur många saker man måste hantera. Tror det är dags att ta tag i frågorna och börja jobba med dem. Så – hoppas vi ses på releasen!