Är din organisation lärandestyrd – några tips till framgång!

"I am forever learning and changing". W. Edwards Deming (tidig förespråkare för systemsyn) I rapporten Bortom IT – Om hälsa i en digital tid från Institutet för framtidsstudier finns en intressant artikel av Jesper Olsson: "Ständigt lärande - Om att kunna hantera förändringar och dra nytta av nya möjligheter". Jesper Olsson beskriver initierat det paradigmskifte i tänkande … Fortsätt läsa Är din organisation lärandestyrd – några tips till framgång!

Bort från maskinbyråkrati och New Public Management!

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." Albert Einstein I gårdagens inlägg pratade jag om organisering, de inlåsningseffekter som finns i vårt sätt att organisera oss. Organisering befrämjar långt ifrån alltid helhetssyn. Större kunskap i dessa frågor skulle sannolikt leda till klokare val och bättre flödeseffektivitet. Och säkert roligare arbetsplatser. … Fortsätt läsa Bort från maskinbyråkrati och New Public Management!

Ser du helheten eller bara delarna i din organisation? Två strategiska frågor!

En uppmärksammad annons hade en bild på ett styckningsschema för en ko och budskapet "Detta är inte en ko". Och visst var budskapet rätt: kon ser sig sannolikt inte som summan av sina styckdelar utan som en ko. Den här annonsen visualiserar slagkraftigt också problemet med  organisering - att vårt fokus ligger i delarna. Professor Henry Mintzberg … Fortsätt läsa Ser du helheten eller bara delarna i din organisation? Två strategiska frågor!

Tre strategiskt viktiga punkter om hur vi mäter verksamhet!

Sommaren är över - eller åtminstone känns det så när lågtrycken producerar hösttemperaturer. Att det snart är höst innebär dock även positiva saker, bl.a. kommer Lean Forums årskonferens närmare (du har väl anmält dig?). Jag ser mycket fram emot denna energikick och börjar också så smått fundera på vilka frågor som är intressanta att prata … Fortsätt läsa Tre strategiskt viktiga punkter om hur vi mäter verksamhet!