Att bottna i verksamheten – och sig själv

Att vara ledare är stimulerande men det kan också vara utmanande. Tid för lärande och reflektion är viktigt. Få nya infallsvinklar. Ett väldigt bra sätt är att gå-och-se själv, att förstå hur processer ser ut i verkligheten, inte bara hur de är designade. Ett annat bra sätt är att läsa - böcker, bloggar, debattartiklar, inlägg … Fortsätt läsa Att bottna i verksamheten – och sig själv