Skapa fördelar för framtiden – bli en lärande organisation!

Almost everyone agrees that the command-and-control corporate model will not carry us into the twenty-first century. In a world of increasing interdependence and rapid change, it is no longer possible to figure it out from the top. Nor, as today’s CEOs keep discovering, is it possible to command people to make the profound systemic changes … Fortsätt läsa Skapa fördelar för framtiden – bli en lärande organisation!

Kärlek eller rädsla – vad kännetecknar din arbetsplats?

Vägvalet Det hävdas att det finns två grundkänslor - kärlek och rädsla. I Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation beskriver Isabel Runebjörk och jag hur också organisationer kan kännetecknas av kärlek eller rädsla. Vilken väg vi väljer påverkar både arbetsglädje och resultat. Jag tycker det är ett bra sätt att reflektera över … Fortsätt läsa Kärlek eller rädsla – vad kännetecknar din arbetsplats?