Är din organisation lärandestyrd – några tips till framgång!

"I am forever learning and changing". W. Edwards Deming (tidig förespråkare för systemsyn) I rapporten Bortom IT – Om hälsa i en digital tid från Institutet för framtidsstudier finns en intressant artikel av Jesper Olsson: "Ständigt lärande - Om att kunna hantera förändringar och dra nytta av nya möjligheter". Jesper Olsson beskriver initierat det paradigmskifte i tänkande … Fortsätt läsa Är din organisation lärandestyrd – några tips till framgång!

Två exempel på skadligt silotänk!

    ”Most people imagine that the present style of management has always existed, and is a fixture. Actually, it is a modern intervention: a prison created by the way in which people interact.” W. Edwards Deming     Jag kom att tänka på det citatet när jag läste en intressant rapport Bortom IT - … Fortsätt läsa Två exempel på skadligt silotänk!