Långsamt bostadsbyggande – betydelsen av att se hela systemet!

Dagens DN (1 augusti 2015) innehåller ett alldeles utmärkt granskande reportage Bromsat byggande pressar upp priserna. Journalisten Kristoffer Örstadius gräver för att hitta rotorsakerna. Två saker slog mig direkt när jag läste reportaget: För det första kunde Kristoffer Örstadius döda en del myter, nämligen att det är den långa överklagandeprocessen som är den största boven … Fortsätt läsa Långsamt bostadsbyggande – betydelsen av att se hela systemet!

Du får vad du mäter!

Det är juni och snart är det dags att göra delårsbokslut, att summera hur verksamheten har gått hittills. Verksamhetsplaner tas fram och jämförelser görs. Kanske kommer man fram till att det inte alls har gått som man tänkt sig. Det kan finnas många skäl till det; bristande förståelse för omvärlden, felaktiga mätetal, felaktig ledning och … Fortsätt läsa Du får vad du mäter!

Digitaliseringen, systemet och människan

Inspiration från en annan blogg Det finns mycket intressant att ta del av. Igår började dagen med att jag fått en hälsning från en annan bloggare, Ola Berg som har bloggen Smidigt! Han hade läst några inlägg från den här bloggen och det verkade gett honom energi (han gjorde t.o.m. en rekommendation i bloggen vilket jag förstås uppskattar, tack Ola)! … Fortsätt läsa Digitaliseringen, systemet och människan

Wicked problems

För att kunna lösa problem (reducera slöserier i processer) måste man hitta rotorsaken till problemet. Det finns många bra tekniker för att borra sig ner i problem och hitta sakerna, t.ex. den klassika värdeflödesanalysen. (Jag och Isabel Runebjörk beskriver några av dessa tekniker i vår bok Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation). Men det finns … Fortsätt läsa Wicked problems