Om ”GPPR – förstå och tillämpa i praktiken”

Nu finns min och Dag Wetterbergs nya bok ut: ”Dataskyddsförordningen, GDPR – förstå och tillämpa i praktiken” i handeln!  Boken är en kombination av juridisk bok och managementbok; tanken är att man ska på flera olika sätt ska kunna förstå och tillämpa reglerna i förordningen. Det är intressant att arbeta så brett när man skriver en bok och jag hoppas och tror att boken kommer vara användbar för många som nu arbetar med förberedelser och även senare efter maj 2018 (efter den 25 maj ska alla organisationer klara av att tillämpa dataskyddsförordningen).

Det finns många skäl att lägga kraft på arbetet med GDPR:

  1. Den är förenad med kraftiga sanktioner som man vill undvika,
  2.  Det är ett värde i sig att stärka den personliga integriteten hos kunder, medarbetare och anställda.
  3.  Jobbar man smart med införandet kommer det innebära tydligare processer och mer ordning och reda, vilket rent allmänt kommer vara bra för effektiviteten.

 

GDPR-framsida-beskuren
Så här ser boken ut. Den innehåller knappt 400 sidor text och visuella illustrationer som kan bistå i förståelse och praktisk tillämpning.

Så här beskriver förlaget Sanoma Utbildning AB boken på sin webbplats:

Boken är uppdelad i tre delar:
1. Den första delen är en juridisk handledning där hela regelverket gås igenom. Varvat med beskrivande juridiska texter finns konkreta exempel på hur man kan arbeta med de juridiska frågorna (exempel ges från olika branscher).
2. Den andra delen ger stöd i det praktiska arbetet. Den ger tips inte bara i de juridiska frågorna, utan också hur man kan hantera frågorna utifrån ett modernt verksamhetsutvecklingsperspektiv. Delen beskriver tydligt inventering, strategi och fortsatt arbete. Här finns också flera värdefulla visualiseringar och checklistor som hjälper organisationen att bryta ner den komplexa juridiken och göra den hanterbar.
3. Den tredje delen fokuserar på juridiken om olyckan är framme och organisationen hamnar i ett tillsynsärende och kanske i domstol. Regelverket beskrivs på ett tydligt sätt, vilket kommer att underlätta i sådana situationer.
Delarna är skrivna så att de kan läsas var för sig, men läsaren får självklart en större förståelse om alla delar gås igenom. För att underlätta läsningen – och se sambandet mellan avsnitten – görs fortlöpande kopplingar mellan delarna genom nyttiga avsnittshänvisningar i marginalen.

Förlaget sammanfattar också bokens idé i den lilla filmen, se ovan.

Jag och Dag har skrivit boken tillsammans och står bakom alla texter. När vi arbetat har jag haft huvudansvar för del 2 men jag har också bidragit med många texter i de andra delarna. Det har varit roligt få kombinera båda mina specialiteter i en bok: juridik och vettiga managementtankar.

Vill du veta mer – klicka här! 

Vill du beställa boken kan du göra det på Bokus eller Adlibris. Eller vänd dig direkt till förlaget.