Om Förstå och tillämpa i praktiken

Nu finns upplaga 2 av succéboken ute! Den innehåller mycket mer än del 1: både djupare juridiska analyser och fler praktiska tips. Den har också flera nya fokusdelar: upphandling, forskning, kommunikation och yttrandefrihet, överföringar till tredje land, ideella föreningar… Tidigare populära delar som HR och marknadsföring har utvecklats vidare.

GDPR2webb (002)

Så här ser den ut, upplaga 2.

Så här beskriver förlaget Sanoma Utbildning AB boken på sin webbplats:

Hur ska man hantera biträdesavtal och inbördes arrangemang? Vad ingår i dataskyddsombudets arbetsuppgifter och hur ska man utföra dem? Hur ska man hantera incidenter, rättigheter och gallring? Vad går gränsen för yttrandefrihet och vad får användningen av big data för betydelse vid användning av sociala medier?

Denna nya upplaga är grundligt genomarbetad och innehåller nu ännu fler konkreta tips och lättbegripliga checklistor, avtalsmallar, faktarutor och andra slags visualiseringar. De juridiska delarna har fördjupats med genomgång av rättsfall och djupare analyser av de komplexa regelverken

Vill du beställa boken kan du göra det på Bokus eller Adlibris. Eller vänd dig direkt till förlaget.