Vem ansvarar för onödig efterfråga i staten?

Det är relativt lätt att se typiska slöserier (eller onödig efterfråga) i myndighetsutövning, men det är svårare att själv kunna se hur dessa hänger ihop med olika systemfaktorer. Två forskare från Karlstads universitet, Martin Fransson och Johan Qvist har i flera intressanta studier djupdykt i frågan. I nyligen utkomna forskningsrapporten Onödig efterfrågan inom Skatteverket har de djupstuderat … Fortsätt läsa Vem ansvarar för onödig efterfråga i staten?

Vilka mål och mätetal är bra?

Är det någon skillnad på indikatorer för utfall (t.ex. ett hälsoindex) respektive prestationsmätetal (man mäter prestationen genom tider för olika arbetsmoment eller till slutprodukt)? Den frågan kom upp efter  förra inlägget i den efterföljande diskussionen. Tanken var att utfallsmätningar kan vara bättre, om de fokuserar på utfall för kunden. När jag funderade över detta kom jag … Fortsätt läsa Vilka mål och mätetal är bra?

Har du rätt fokus när du sätter mål och mäter dem?

För flera år sedan lyssnade jag på ett intressant föredrag som handlade om effektiviteten i den brittiska ambulanssjukvården. Vi fick veta att man under många år haft problem med mätningarna av måluppfyllelse - och att de lett till olyckliga resultat: "Man hade ett mål om att man skulle nå patienten inom en viss tidsrymd, t.ex. … Fortsätt läsa Har du rätt fokus när du sätter mål och mäter dem?

Visuell styrning med mersmak

Idag gjorde jag ett besök hos Försäkringskassan i Täby C för att prata om deras studiebesök som de ska hålla den 20 oktober (studiebesöksdagen - dag 2 - på Lean Forums konferens). Jag blev imponerad av deras genomtänkta sätt att arbeta med visuell styrning. Styrningen var starkt kopplad till de mål försäkringskassan har fått från regeringen: För … Fortsätt läsa Visuell styrning med mersmak

Vet du skillnaden mellan information och kunskap?

  “I think we are very good at managing information, but not very good at managing knowledge.”   Citatet kommer från en artikel "Develop Deep Knowledge in Your Organization — and Keep It" av professor Dorothy Leonard (ur Harvard Business Review, publicerad 29 september 2016).  Det liknar ett uttalande från professor W. Edwards Deming, en känd … Fortsätt läsa Vet du skillnaden mellan information och kunskap?