Bort från maskinbyråkrati och New Public Management!

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." Albert Einstein I gårdagens inlägg pratade jag om organisering, de inlåsningseffekter som finns i vårt sätt att organisera oss. Organisering befrämjar långt ifrån alltid helhetssyn. Större kunskap i dessa frågor skulle sannolikt leda till klokare val och bättre flödeseffektivitet. Och säkert roligare arbetsplatser. … Fortsätt läsa Bort från maskinbyråkrati och New Public Management!

Stordriftsfördelar är en myt!

I min första tid med lean var arbetssättet inte så vanligt i offentlig sektor. Det fanns några framgångsrika satsningar inom vården dock - och det var där vi hämtade inspiration (jag har tidigare beskrivit det allra första mötet, det som fick mig att vilja arbeta på detta sätt).  Ett sjukhus i Skåne var väldigt generösa med sin … Fortsätt läsa Stordriftsfördelar är en myt!

Systemsyn versus New Public Management

I ett tidigare välbesökt inlägg visade jag varför lean inte är samma sak som New Public Management. För att få fullt genomslag kräver lean att styrningen inriktas på flöden, inte resurseffektivitet. Man behöver alltså anlägga ett systemsynsätt. För att förklara hur detta hänger ihop tänkte jag berätta om ett tandläkarbesök som blev en mardröm. Visdomstanden som … Fortsätt läsa Systemsyn versus New Public Management

Lean är inte lika med New Public Management

Vad är New Public Management? I svensk debatt har lean ibland sammankopplats med New Public Management (NPM). Möjligen beror det på att lean utvecklades av ett företag, Toyota, och många idéer i NPM kommer från den privata sektorn. Så här beskriver Stockholms universitet  NPM: NPM kan sägas innehålla ett kluster av idéer som är lånade från … Fortsätt läsa Lean är inte lika med New Public Management