Om För dataskyddsombud och andra ansvariga

I januari 2020 kom boken Dataskyddsförordningen GDPR : För dataskyddsombud och andra ansvariga. Den handlar om juridiken kring dataskyddsombud men även hur man kan jobba på ett modernt sätt med arbetsuppgifterna. Det som är intressant är att man i det arbetet för att bli riktigt effektiv behöver ha fokus på dem som verksamheten är till för, de registrerade, de vars personuppgifter man använder. Man behöver också involvera medarbetare och anpassa sin kommunikation! Det innebär att boken förutom att täcka många juridiska frågor också tar upp flera ämnen som jag frekvent bloggat om på den här bloggen.

Boken går att beställa på Bokus och Adlibris som också innehåller ett smakprov (inledningen) för den som vill förstå bokens struktur och innehåll.

stor

Dataskyddsförordningen GDPR : För dataskyddsombud och andra ansvariga är en helt fristående bok som fokuserar på regelverket kring dataskyddsombud och dataskyddsarbetet. Den innehåller en mängd checklistor och verktyg för att underlätta arbetet. Dessutom beskriver den hur man kan nå ut till medarbetare och ledning i dataskyddsfrågor. Den går däremot inte igenom hela dataskyddsförordningens regelverk, utan det beskrivs i boken Dataskyddsförordningen GDPR : Förstå och tillämpa i praktiken. Man har därför nytta av båda böckerna då den nya boken beskriver roller och arbetssätt (inklusive regelverk kopplade till detta) medan den tidigare boken beskriver hela regelverket.