Vad säger Deming om mål- och mätetal?

Jag har bloggat en hel del om mål och mätetal på senaste tiden.  Jag har bl.a. pekat på att kundfokus ibland förbises av ledningsgrupper  (det saknas i planeringsarbetet) vilket är en felkälla. Och jag har gett tips om att använda visualisering i arbetet . Det känns därför relevant att påbörja denna arbetsvecka med några kloka … Fortsätt läsa Vad säger Deming om mål- och mätetal?

Du får vad du mäter!

Det är juni och snart är det dags att göra delårsbokslut, att summera hur verksamheten har gått hittills. Verksamhetsplaner tas fram och jämförelser görs. Kanske kommer man fram till att det inte alls har gått som man tänkt sig. Det kan finnas många skäl till det; bristande förståelse för omvärlden, felaktiga mätetal, felaktig ledning och … Fortsätt läsa Du får vad du mäter!

Kärlek eller rädsla – vad kännetecknar din arbetsplats?

Vägvalet Det hävdas att det finns två grundkänslor - kärlek och rädsla. I Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation beskriver Isabel Runebjörk och jag hur också organisationer kan kännetecknas av kärlek eller rädsla. Vilken väg vi väljer påverkar både arbetsglädje och resultat. Jag tycker det är ett bra sätt att reflektera över … Fortsätt läsa Kärlek eller rädsla – vad kännetecknar din arbetsplats?

Så här har vi alltid gjort här

"It is not necessary to change. Survival is not mandatory"  (W Edward Deming) Vad fem apor kan lära oss Det finns en känd berättelse som involverar apor, bananer och en bur samt några forskare som gör ett experiment. Den kan användas för att beskriva hur kulturer byggs upp. Aporna sätts i buren.  I taket hänger … Fortsätt läsa Så här har vi alltid gjort här

Varför det inte blir som tänkt

Det är självklart att organisationer som består av fler än enstaka personer måste organisera sig på olika sätt. Det är viktigt att kunna fördela arbetet på ett rimlig sätt, att kunna utkräva ansvar och chefer har hanterligt stora grupper medarbetare, inte minst för att medarbetarna ska ha tillgång till en ledare. Mycket tid och kraft … Fortsätt läsa Varför det inte blir som tänkt