Vad säger Deming om mål- och mätetal?

Jag har bloggat en hel del om mål och mätetal på senaste tiden.  Jag har bl.a. pekat på att kundfokus ibland förbises av ledningsgrupper  (det saknas i planeringsarbetet) vilket är en felkälla. Och jag har gett tips om att använda visualisering i arbetet . Det känns därför relevant att påbörja denna arbetsvecka med några kloka … Fortsätt läsa Vad säger Deming om mål- och mätetal?

Kärlek eller rädsla – vad kännetecknar din arbetsplats?

Vägvalet Det hävdas att det finns två grundkänslor - kärlek och rädsla. I Lean med hjärta och kreativitet - om autentiskt ledarskap och kommunikation beskriver Isabel Runebjörk och jag hur också organisationer kan kännetecknas av kärlek eller rädsla. Vilken väg vi väljer påverkar både arbetsglädje och resultat. Jag tycker det är ett bra sätt att reflektera över … Fortsätt läsa Kärlek eller rädsla – vad kännetecknar din arbetsplats?