Om mig

Vad jag gör

Jag heter Monika Wendleby och kommer från januari 2017 vara associerad partner på Passacon. ett modernt konsultbolag med fokus på verksamhetsutveckling och IT. Vill du veta mer om de tjänster jag kan erbjuda finns de på en särskild sida (klicka då på länken).

Min bakgrund

Jag har en bred bakgrund inom svenska staten, som jag därför har en god kunskap om. Exempelvis har jag arbetat som domare (både på Kammarrätten i Stockholm och i första instans, främst dåvarande Länsrätten i Stockholms län). Jag har också jobbat på regeringskansliet (i statliga utredningar) och på flera statliga myndigheter (Migrationsverket, Bokföringsnämnden, dåvarande Riksskatteverket).

Mellan 2007-2016 arbetade jag som internationell chef på Migrationsverket. Under de här åren var jag direktrapporterande till generaldirektören och ingick i en central ledningsgrupp. Det var där mitt intresse för verksamhetsutveckling väcktes (se vidare nästa avsnitt). Den inspirerade mig också att skriva en bok  Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation som jag beskriver närmare på en egen sida. Så småningom ledde det också till att jag engagerade mig ideellt – sedan 2014 sitter jag i styrelsen för Lean forum, en förening med mål att vara vara samhällets ledande inspiratör och kommunikatör för att maximera värde och att minimera slöseri.

I maj 2016 lämnade jag min chefstjänst på Migrationsverket för att komplettera min juristutbildning med en utbildning inom verksamhetsutveckling. Just nu studerar jag för att få en mini-MBA (Master of Business Administration) där följande delar ingår: Affärsutveckling och strategi (inklusive organisering), Värdeskapande ledarskap (bl.a. CSR, krishantering och etik), resultatorienterat ledarskap (bl.a. lean, motivation och belöningar), utvecklande ledarskap (bl.a kommunikation, coaching och feedback), personlaledning och psykologi samt förändringsledning.

Utöver engagemanget i Lean Forum är jag också seniorrådgivare i Global utmaning (det samhällsekonomiska rådet), som är en oberoende tankesmedja. Tankesmedjan har ett brett perspektiv på vår tids utmaningar inom ekonomi, klimat, energisystem, vatten, hälsa, urbanisering, digitalisering, demografi, migration och integritet.

Mitt intresse för verksamhetsutveckling och lean

Mitt intresse för lean väcktes en kall vinterdag när tågen slutade gå. Jag har därefter både deltagit i och sett många bra och kreativa verksamheter som arbetar lean. För mig är lean en framgångsfaktor med sitt starka fokus på respekt för människan samt ständiga förbättringar och ständigt lärande.

När jag började studera för att ta min mini-MBA väcktes tankarna på att starta den här bloggen. Jag tror att vi står på gränsen till ett nytt paradigm inom verksamhetsutveckling. För att skapa större konkurrenskraft och mer kreativa arbetsplatser tjänar vi på att utveckla det sätt vi arbetar på – bli sant effektiva och ta tag i  rotorsakerna till våra utmaningar.

Bloggen har fått bra feedback och fint genomslag – jag kommer fortsätta blogga så länge det finns ett intresse – även i min nya roll som associerad partner på Passacon. På Passacon kommer jag att få arbeta tillsammans med och lära av erfarna konsulter som bistått i framgångsrika förändringsresor. Det ska bli spännande att få insikt i fler verksamheter och se dem från ett annat perspektiv än som linjeansvarig.

Kontakt

Vill du inleda ett samarbete med mig? Är du intresserad av de tjänster  jag och Passacon kan erbjuda? Då kan du nå mig på följande sätt:

E-post: monika.wendleby@passacon.se

Telefon: +46 (0)70 399 4625