Tre tips vad du kan göra om du vill lära dig att leda bättre!

Leaders who are in learning mode develop stronger leadership skills than their peers.

Det konstaterar forskarna Lauren A. Keating, Peter A. Heslin och Susan J. Ashford i artikeln ”Good Leaders Are Good Learners” (publicerad den 10 augusti 2017 av Harward Business Rewiev).

Artikeln tar fasta på att många ledare inte verkar lära sig av sina misstag. De är inte i ett lär-läge (”learning mode”) vilket starkt påverkar deras ledarskapsförmåga. I den intressanta artikeln påpekas också att ledarskapet inte utvecklas bäst genom fina dyra ledarskapsprogram – det utvecklas bäst genom erfarenhet!

Och för att kunna lära från erfarenheten måste man ha ett öppet sinne för det – man måste försätta sig i ett lär-läge.

Hur gör dig mottaglig för lärande

I artikeln förklaras hur man kan försätta sig i ett lär-läge, dvs göra sig själv mottaglig för lärande:

How can leaders enter Learning mode? Leaders can construe setbacks as meaning they have not yet developed the required capabilities, rather than them being just not cut out for the task at hand. They can also avoid the trap of constantly seeking out places and tasks to highlight their strengths, as well as feedback that affirms their innate talents and self-esteem. Simply asking themselves, “Am I in learning mode right now?” can be a powerful cue to wholeheartedly focus, or refocus, on their leadership development, as well as their leadership performance, and thereby truly learn from their experiences. 

20170816_174432

Försätt dig i lär-läge! Utvecklas och väx!

Det är intressant att lärandet inte kommer från att välja de enklaste vägarna. Utsätt dig för nya utmaningar – och lär dig från dem! Ett misslyckande ger nya insikter – tar man vara på dem är det inte farligt att misslyckas då och då. Be om ärlig feedback, inte bara beröm! Genom att arbeta med det som är svårt och se sig själv hela vägen ut öppnar man upp för nya möjligheter till lärande.

Att lära sig av det man varit med om – särskilt de tuffare händelserna – öppnar också upp för det autentiska ledarskapet:

Autentiskt ledarskap utgår från ledarens egna erfarenheter och värderingar, och forskningen visar att människor som anses vara autentiska ledare ofta har svåra erfarenheter och livskriser i bagaget – erfarenheter som har lärt dem något om sig själva och om livet, om sina värderingar och om andras.

(Ur min och Isabel Runebjörks bok Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation)

Tre konkreta råd hur man lär sig mer 

När ledare väl har försatt sig själv i ett lär-läge kan de använda de råd forskarna lämnar i artikeln för att fördjupa lärandet. Råden är intressanta och kommer sannolikt ge bra effekt om de följs.

Råd 1: Sätt upp  mål för ditt lärande!

För att förändra något är det bra att arbeta mot ett mål. Detta gäller även ledarskapet:

First, leaders set challenging learning goals in the form of “I need to learn how to…” For some leaders, the goal might be to become more persuasive or to be more approachable. With a goal in mind, leaders can identify opportunities to make progress toward it. These could include a new project, an international assignment, a job rotation, or simply striving to approach routine encounters in a fundamentally different way.

Det behöver inte vara mål i utvecklingsplaner utan det räcker med att du bestämt dig själv för målen och tror på dem.

Självklart kan man också formulera målen med sin chef. Forskarna pekar i artikeln på flera sätt arbetsgivaren kan underlätta lärandet för ledare som befinner sig i lär-läge.

  • Ett är att inte jämföra olika ledares prestationer mot andra ledares prestationer.
  • Ett annat är att se på potentiella misslyckanden som en sätt att lära.

Jag tror att om organisationen lyckas med att skapa en sådan kultur kommer det också skapa tillit i relationen chef-medarbetare. I en sådan organisation kan det vara enklare att med förtroende prata om mycket personliga mål tillsammans med sin chef.

Råd 2:  Våga laborera med alternativa strategier!

Nästa råd handlar om att testa olika strategier för att utveckla sig:

Next, they find ways to deliberately experiment with alternative strategies. A leader interested in increasing their persuasiveness, for example, might experiment with sitting in a different place or speaking first or last in a critical meeting. Creating and capitalizing on learning opportunities can be bolstered by having a coach or peer provide feedback and act as a sounding board.

Jag tycker det låter som ett ganska spännande råd. Har man dessutom möjlighet att få relevant och ärlig feedback  kommer detta kunna vara ordentligt utvecklande, eftersom man får flera referenspunkter att reflektera ifrån.

Råd 3: Gå igenom efteråt!

Det tredje rådet är självklart: gå igenom efteråt vad som hände och lär för framtiden!

Finally, leaders who are in learning mode conduct fearless after-action reviews, determined to glean useful insights from the results of their experimentation. Candidly reflecting on what went well, what did not go so well, and what might work better in future are essential though often neglected initiatives for learning from experience and discerning what to focus on learning next.

Även i det här fallet kommer lärandet bli bättre om man förutom sina egna iakttagelser också får relevant och ärlig feedback.

Låter det intressant – börja idag!

Genom att försätta sig i ett lär-läge och följa råden ovan får ledare ett sätt att systematiskt arbeta med sitt ledarskap. Dessutom kommer de lära sig mycket om sig själva som också är värdefullt i livet utanför arbetsplatsen. Kanske öppnar det också upp för ett djupare autentiskt ledarskap

Forskningen om autentiskt ledarskap leds av Bill George. I en artikel av honom (se tidigare inlägg )  konstaterar han att forskningens budskap om lärande är befriande; det går att utveckla sig själv bara man är beredd att lära sig av sina egna erfarenheter:

You do not have to be born with specific characteristics or traits of a leader. You do not have to wait for a tap on the shoulder. You do not have to be at the top of your organization. Instead, you can discover your potential right now.

Din utveckling ligger alltså i dina egna händer! Sätt igång och försätt dig i lär-läge – det kommer du garanterat att vinna på!