Kärlek eller rädsla – vad kännetecknar din arbetsplats?

Vägvalet

FullSizeRender (13)

Vilken väg har ni valt?

Det hävdas att det finns två grundkänslor – kärlek och rädsla.

I Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation beskriver Isabel Runebjörk och jag hur också organisationer kan kännetecknas av kärlek eller rädsla. Vilken väg vi väljer påverkar både arbetsglädje och resultat.

Jag tycker det är ett bra sätt att reflektera över sin organisation – kännetecknas kulturen av kärlek eller rädsla? Och varför är det så?

Ett exempel på en organisation styrd av rädsla

En berättelse får illustrera vad jag menar när jag säger att en organisation är styrd av rädsla.

Dr K är chef för en välkänd forskningsinstitution inom biologi – institutionen forskar om ovanliga djurarter och den handplockar unga och ambitiösa medarbetare.Det anses vara en ära att jobba där. Prestige. Dr K är stolt över institutionen och de ambitiösa forskarna. När Dr K får frågan om sin arbetsplats säger hon att den är perfekt, alla är som en stor familj och man når banbrytande framgångar tillsammans.

Det här är dock inte alls medarbetarnas bild.

”Du vet inte hur det är”, säger en forskarstudent. ”Dr K beskriver oss som en stor lycklig familj men i själva verket är vi ett gäng hyenor. Du vet, vi lever på donationer och behöver få uppmärksamhet för den egna forskningen.  Har du hört om ‘survival of the fittiest’. Så är det här….Levererar man inte får man dra. Ja, egentligen är det väl ingen av oss som klarar det perfekt, men jag är avundsjuk på L. För L verkar allt så enkelt, hon får den här uppmärksamheten jag själv söker. Hon presterar. Det var därför jag skickade det falska mejlet, jag ville göra henne ledsen. Jag blev glad när hon fick problem.”

”En av mina artiklar blev refuserad”, säger en annan. ”Dr K blev besviken. Hon sa inget men jag visste att jag snart kommer få gå. Och då kom L – när jag var som mest desperat – och hade hittat den här unika fjärilen, det är ju det jag forskar om… Det kändes orättvist.”

(Exemplet ovan är fiktivt – det är inspirerat av ett spännande avsnitt av ”The Mentalist” -säsong 5 – där intrigerna på arbetsplatsen ledde till att L mördades.)

Rädda organisationer

I vår bok listar vi flera fall där organisationen kan präglas av rädsla: rädsla för att inte duga, att förlora makt, att inte få inflytande, rädsla för vad media ska säga, hur marknaden ska reagera, vad ägare ska tycka och vad styrelsen ska besluta. Ett till kan vara att man fastnat i ett  ”så här har vi alltid gjort här”-beteende som ingen vågar utmana. Det finns säkert många fler exempel.

I rädda organisationer finns sannolikt ofta det som socialpsykologerna kallar lösa kopplingar, vilket innebär att resultaten sannolikt inte blir de man planerat för (utan sämre). I  det fiktiva exemplet hade Dr K en helt annan bild av verkligheten än de anställda, en lös koppling. Anställda lade ner tid på intriger, inte att nå målen; ytterligare en lös koppling.

Organisationer styrda av kärlek

I vår bok anger vi att kärleken i organisationer primärt gäller tre saker

  • vad man gör (uppdraget),
  • hur man gör det (metoden)
  • och vem man gör det för (människorna).

Självklart är också varför man gör det en viktig komponent (se inlägg om att hitta sitt varför).

Det är de här delarna som – om de fungerar – får en att tycka om sin arbetsplats, att känna passion för arbetet. Detta brukar också synas i resultatet.

Autentiskt ledarskap (förklarat i ett tidigare inlägg)  passar bra in i en organisation styrd av kärlek. Det finns starka skäl att utveckla ledarskap som kan bidra till att skapa sådana organisationer! Det finns också skäl att fundera över sitt medarbetarskap, hur vi agerar på arbetet, i vår grupp. Vi tillbringar trots allt mycket tid på arbetet så det blir en betydande del av livet!

Kultur och värderingar

Kultur i en organisation beror på många faktorer. Organisationen består av individer. Alla individer har olika personligheter och värderingar med sig i bagaget, vilket förstås påverkar arbetsplatsen. Dessutom har organisationen som sådan en kultur bestående av policys och yttre symboler, men också mer eller mindre inrotade  värderingar. Till det kommer samhället där organisationen verkar. Såväl dagsaktuella händelser men också djupare samhällsvärderingar påverkar arbetsplatserna och individerna som arbetar där.

Jag har i tidigare inlägg berättat om Sverigestudien. I den kartläggs svenska värderingar och vi får besked både om positiva värderingar och sådana som skapar energiläckage hos individer, arbetsplatser, kommuner och nationen. Årets studie visar att vi trivs bättre på våra arbetsplatser (mycket glädjande) men att fokuset på kunden är svagt i en internationell jämförelse. I samhället i stort finns fler värderingar än tidigare som kan kopplas till osäkerhet och rädsla. Studien är intressant, den visar att det finns förbättringsområden – särskilt om vi vill ha arbetsplatser som i ännu högre grad präglas av kärlek, inte rädsla.