Digitaliseringen, systemet och människan

FullSizeRender (17)

Inspiration från en annan blogg

Det finns mycket intressant att ta del av. Igår började dagen med att jag fått en hälsning från en annan bloggare, Ola Berg som har bloggen Smidigt! Han hade läst några inlägg från den här bloggen och det verkade gett honom energi (han gjorde t.o.m. en rekommendation i bloggen vilket jag förstås uppskattar, tack Ola)!

 

Människan i centrum

Jag har nu ägnat lite tid åt att titta i hans blogg och den har mycket läsvärt. I ett inlägg om IT pratar han om att riva murarna mellan verksamhet och IT, vilket förstås är det enda rätta. Att överhuvudtaget ha murar i en organisation… ja, det är ju inte klokt egentligen… Han skriver i ett intressant inlägg:

Om myndigheter tänker sig vara närvarande i medborgarnas liv primärt över digitala kanaler så krävs det att de inrättar sig för att faktiskt kunna sköta digitala kanaler. Muren mellan ”verksamhet” och ”IT” måste rivas. Det finns nämligen enbart verksamhet. Det finns inte heller någon skillnad mellan att komma på hur tjänsten ska vara och koda den. Kod är bara ett sätt att beskriva insikter på, och insikter måste tas fram löpande.

Man kan tänka så här…: Tänk inte ”projekt”, tänk produkt. En produkt utvecklas konstant över sin livscykel. Eller ett steg till: tänk inte ”produkt”, tänk tjänst. En tjänst är ständigt närvarande i brukarens liv och kräver att man ständigt sköter om den. Eller ytterligare ett steg: tänk inte ”tjänst”, tänk på att alltid möta mänskliga behov.

För att lyckas med e-förvaltning behöver en myndighet alltså ständigt arbeta med att pejla av medborgarnas behov, ständigt hitta sätt att förbättra tjänsten, och genomföra och driftsätta förändringarna löpande. Inte klumpvis.

Jag gillar hans tankar att det ytterst handlar om att möta mänskliga behov. Det är därför oroande att vi inte är särskilt bra på kundfokus, att se människan, enligt Sverigestudien (som jag bloggat om tidigare). Jag tänker att det perspektiv som jag visade på i det tidigare inlägget – att man i organisationen har internkunder – kan hjälpa till med att riva murar mellan interna funktioner. Men det funkar bara om man hela tiden verkligen har människans behov i centrum.

En föränderlig omvärld ställer nya krav

Till det kommer en övertro på vår förmåga att planera verksamheter i en omvärld med stora och kraftiga förändringar – i ett tidigare inlägg beskriver jag problemen att skapa  långsiktiga strategiska planer. Jag tror de tankarna stämmer bra in också hur vi traditionellt planerar stora IT-projekt (Ola Berg är kritisk också till projektorganisationer).

Dessutom tror jag att man måste vara närmare verksamheten, förstå den.Det finns en stor komplexitet i dagens samhälle, så mycket att ta hänsyn till. Ibland kanske IT-systemen förväntas lösa s.k. wicked problems , vilket förstås är en Sisofos-uppgift. Insikten om att många samhällsproblem är just wicked problems är redan det ett starkt skäl att riva murar både inom en verksamhet men också externt.

Ett annat exempel är globaliseringen. Många IT-system ska idag inte bara serva medborgare, utan också människor utanför vårt land; t.ex. innebär principen om fri rörlighet inom EU att myndigheter ska behandla alla EU-medborgare lika i många avseenden och EU har också många regelsystem som gäller människor från s.k. tredje länder (länder utanför unionen). Dessutom har vi många nyanlända idag i vårt eget samhälle. Om vi designar system enbart utifrån hur vi traditionellt arbetar i Sverige kan det bli väldigt fel för de här grupperna. Hur vi gör här är inte alls naturligt överallt, tvärtom faktiskt. Ett enkelt exempel är betalkort, där det finns olika lösningar i olika länder. Det finns också länder där man inte alls använder betalkort, som Iran. Ett annat är identitet – alla länder har inte ens traditionella folkbokföringssystem. Detta försvårar säkerställandet av digitala identiteter. Jag kommer ihåg ett möte med brittiska kollegor, som uttryckte total förundran över våra personnummer. ”Så praktiskt men det skulle aldrig fungera här, eftersom britterna skulle uppfatta att det hotade den personliga identiteten” (istället har man byggt ut CTV – ett mycket omfattande kameraövervakningssystem, som sannolikt inte skulle flyga i vår kultur). Ett tredje är språket; alla kanske inte kan svenska eller engelska – hur använder du då tjänster som Min sida?

Lära dig mera?

Ola Berg tror inte på det sedvanliga sättet att jobba inom IT. Jag tror att han har många viktiga poänger som är värda att lyssna in. Jag vet också att det pågår en hel del bra initiativ på inom offentlig sektor i syfte att underlätta vardagen för människor, vilket borde ge bra möjligheter att byta erfarenheter och bli klokare. Digitalisering är inget särskilt som går vid sidan av allt annat, det är en del av det moderna samhället.

En reaktion på ”Digitaliseringen, systemet och människan

  1. Pingback: En snabb och lyckad IT-satsning! | wendleby creative lean

Kommentarer är stängda.