Vilka värderingar har vi?

Nästa vecka lanseras Sverigestudien

Sverigestudien 2016 kommer att tillföra kunskap och insikter om de värderingar som över tid präglar Sveriges befolkning. Det är en viktig studie eftersom den ger en kunskap om den innersta kärnan i oss – våra värderingar – som medvetet eller omedvetet påverkar vårt handlande. Jag har blivit ombedd att delta i ett panelsamtal när studien lanseras i Stockholm den 26 maj 2016. Det ska bli jättespännande!

Värderingar och ledarskap

När jag och Isabel Runebjörk skrev Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation undersökte vi vilket ledarskap som behövs i en organisation som styrs av kundfokus, flödesstyrning  och helhetstänk (systemsyn):

För cheferna förutsätter lean och systemtänk framför allt två saker:

1. Att bottna i den helhetssyn, kundorientering och processtänkande som lean innebär, och att relatera till organisationens uppdrag på ett personligt plan.

2. Att kunna tydliggöra uppdraget för medarbetarna, och att engagera medarbetarna i att ständigt utveckla organisationens processer med kunden i fokus.

Vi konstaterade också att ledarna inte leder i ett vakuum, det omgivande samhället är viktigt.

En viktig aspekt av lean är att se varje organisation som en del av det omgivande samhället, en del som ska bidra till detta samhälle på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det innebär att varje organisation som arbetar med äkta lean, det vill säga baserat på grundprinciperna respekt för människan, ständiga förbättringar och en lärande organisation, i grunden drivs av en mission – organisationens uppdrag och bidrag till sin omgivning. Och det går inte att trovärdigt leda i en lean organisation om man inte har en egen, personlig känsla för uppdraget.

Vikten av att förstå värderingar

Värderingar är viktigare än vi tror.  Många av våra val baseras på våra värderingar,

För ett tag sedan gjorde jag  ett värderingsstyrt val och steg av min chefstjänst på Migrationsverket. Jag tyckte att samhällsutvecklingen i Sverige och EU – ”race to the bottom” – inte kändes bra i magen. Det gjorde att jag inte längre kände att jag hade energi att leda andra på ett bra sätt (jag kände att jag inte kunde uppfylla punkt 2 ovan på ett bra sätt).

Så Sverigestudien är intressant! Den ger oss kunskaper om det innersta och ger oss en möjlighet att tolka samhället omkring oss. Kanske hjälper den oss också att själva förstå våra val!

IMG_0039

Detta är min del av Berlinmuren. Den kommer från en tid då det mesta kändes möjligt i Europa. Det är en tid som format mig och många av mina värderingar.