Vad är autentiskt ledarskap?

Många pratar om lean mangagement, men vad innebär det? Givetvis måste du förstå lean-verktygen och kunna använda dem. Men det viktigaste är att du har ett ledarskap som matchar filosofin om respekt för människan, en lärande organisation och ständiga förbättringar. Det finns säkert många sätt att vara en bra ledare i en lean organisation, men det skadar inte att titta på vetenskapen – vad finns det för ledarskapsteorier och hur kan de bidra till att tydliggöra för mig vad ledarskapet innebär?

I Isabel Runebjörks och min bok ”Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation” analyserade vi frågan. Vi kom fram till att teorierna kring autentiskt ledarskap passar mycket bra in för ledare som ska leda i lean organisationer, bl.a. eftersom det kräver en analys vem du själv är. Det blir ”en lärande organisation” för ledaren:

Autentiskt ledarskap utgår från ledarens egna erfarenheter och värderingar, och forskningen visar att människor som anses vara autentiska ledare ofta har svåra erfarenheter och livskriser i bagaget – erfarenheter som har lärt dem något om sig själva och om livet, om sina värderingar och om andras.

Följande är ett exempel från boken:

Philip Gould var politisk rådgivare till Tony Blair under Blairs tid som partiledare och premiärminister i Storbritannien. Gould kritiserade Blair för dennes uppfattning att värderingar är privata, och att ledarens uppgift inte är att tala om värderingar utan att lösa människors problem.

Gould hade aldrig någon egen politisk post, men var en av hjärnorna bakom New Labours framgångar och beskrev sig som en person som leder genom värderingar och idéer. Han menade att Blairs inställning kan ha lett till att Blairs budskap och politiska ställning blev urholkade.

I november 2011 dog Philip Gould efter fyra års kamp mot cancer, och ända till ett par timmar före sin bortgång skrev han på en bok om att dö (When I die: Lessons from the Death Zone). Syftet med boken var att dela med sig av erfarenheten att döden, det yttersta avgörande ögonblicket, är en del av livet och en möjlighet att växa som människa.

Genom sina värderingar, sitt liv och sina erfarenheter – och i vissa fall ytterst genom sin död – kan den autentiska ledaren öppna dörrar, visa vägen och skapa en gemensam vision. Att kunna hitta sina egna avgörande ögonblick blir därför centralt för den som vill utveckla sitt ledarskap.

Ett forskningsperspektiv på autentiskt ledarskap är just att autentiska ledare har en genuin vilja att bidra till andra. Vidare har de gemensamt att deIMG_0019[1] känner sig själva, förstår sitt syfte, utgår ifrån en tydlig värdegrund, etablerar relationer med dem de leder, och har en tydlig inre kompass.

En autentisk ledare hanterar förändring från en stabil och tydlig etisk grund. Den inre kompassen är av särskild betydelse under tider av förändring, exempelvis när man ska göra den radikala förändring det innebär att gå från att vara en traditionell organisation till en lean organisation med systemsyn. Då, om någonsin, är det viktigt att veta varför man gör det man gör, vilket ens uppdrag är och hur man relaterar till detta på ett personligt plan.