Hur skapa team som äger?

Det började krampaktigt i måndags i fotbolls-EM! Laget kändes pressat av stundens allvar – och det kan man ju förstå. Efter all tid med förberedelse var det äntligen dags!

FullSizeRender (29)

I onsdags såg vi dem ta en poäng! Teamet kan ta med sig lärande från den erfarenheten!

Vi hoppas förstås på mer energi från start i morgon kväll då det är dags igen att slå på TV:n och förhoppningsvis njuta. Lagets framgång kommer bero på dem alla, hur de klarar att arbeta ihop. Den inställningen verkar finnas:

”Jag jobbar för dem, de jobbar för mig. Det handlar om 11 spelare, plus de på bänken plus de som inte är med på bänken. Får vi ihop allt är vi starkare än om bara jag är bra”, sa lagkaptenen Zlatan Ibrahimovic inför EM.

 

Allas erfarenheter behövs

Inställningen – att alla behövs i ett team – är en klar framgångsfaktor. Hur bra Zlatan än är är han en person – men det finns tio till där ute. Att jobba för att ta tillvara allas kompetens är därför en självklarhet för framgång!

Men det finns också andra komponenter som behövs för att teamarbetet ska lyfta. Jag tycker det är ett intressant ämne. Därför är det roligt att läsa en för mig ny blogg – Team Pro Blogg – om teamarbete, där senaste inlägget handlade om 10 års forskning på lag i Premier League. Resultaten visade hur viktigt det var med teammedlemmarnas erfarenhet. I bloggen berättade man att…

…det rådde ett positivt samband mellan lagerfarenhet (antal matcher spelarna i ett lag i genomsnitt har gjort i nuvarande lag) och teamets idrottsliga resultat. Det vill säga, i lag där spelarna hade spelat många tidigare matcher i sitt lag (dvs. låg omsättning av spelare) så gjorde man signifikant bättre resultat än i lag präglade av högre spelaromsättning. Samma sak gällde avseende tränaromsättning där regelbundna tränarbyten var relaterat till sämre prestationer. Det mest intressanta var dock att detta samband modererades av hur stor erfarenhet nuvarande tränare hade av sitt lag såtillvida att sambandet mellan spelaromsättning och teamprestation var starkare i lag där tränaren hade gjort många matcher i sitt lag.

Överlag så tyder resultaten från denna studie på att team som får verka tillsammans över en längre tid tenderar att prestera bättre. Samma sak tycks vara fallet med teamledare, i detta fall tränare, där hög frekvens av ledarskiften var relaterat till sämre teamprestationer. —Resultaten från denna studie bör tas med en nypa salt då den lider av en rad metodiska brister men är icke desto mindre intressant att ha som utgångspunkt för vidare studier. Den sätter också ett kritiskt sken över patentlösningen att byta ledare och spelare vid prestationsproblem.

Jag kan verkligen rekommendera bloggen – har du tid så läs hela artikeln!

Teamarbete en viktig del i lean-arbetet

Jag blev extra glad över bloggen eftersom jag tycker om teamarbete. Teamarbete skapar, när det fungerar, mycket goda förutsättningar att arbeta kreativt och flödeseffektivt. Av det skälet berörde jag och Isabel Runebjörk ämnet i boken Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation:

Teamarbete är enligt vår uppfattning en utmärkt arbetsmetod inom lean. Genom att organisera verksamheten i team uppnås flera fördelar. Teamstrukturen möjliggör daglig utjämning av arbete (motverkar muri) – en av huvuduppgifterna på teammöten är att stämma av arbetsflödet och omfördela så att inte flaskhalsar och överbelastning uppstår. Eftersom gruppen är liten stimuleras alla att delta i förbättringsarbetet. Många har lättare att uttrycka sig i mindre grupper, vilket skapar bättre miljö för förbättringsförslag.

Att bygga bra team tar tid och det innefattar också att man arbetar med relationer mellan människor. Det innebär mycket arbete och är inte alltid enkelt, men det ger en rik utdelning om teamet utvecklas så att alla får känna glädje i att utvecklas med
andra.

(Muri är en japansk term för överbelastning. Väl fungerande teamarbete är överlägset ansvar för individuella områden när det gäller överbelastning)

Fortsättning följer

I blogginlägget ovan lyftes hur viktigt det är av att bygga på erfarenhet – och låta team bli samspelta. Erfarenhet kommer av lärande och att testa själv. I ett annat inlägg fördjupar jag mig i hur man skapar en lärande organisation – det finns åtminstone fyra olika delar man måste jobba med! Genom att bli en sann lärande organisation skapar man också bättre team!

Slutligen några ord om kommande svenska insatser i fotbolls-EM: självklart hoppas jag att det går bra i morgon för vårt team. Men – om det inte gör det hoppas jag att teamet fortsätter att se att alla är viktiga och att laget är en sann lärande organisation som kommer tillbaka – starkare! Heja Sverige! Heja teamet!

2 reaktioner på ”Hur skapa team som äger?

  1. Pingback: Fyra viktiga delar när du skapar en lärande organisation | wendleby creative lean

  2. Pingback: Intressant sommarläsning – tre tips! | wendleby creative lean

Kommentarer är stängda.