Intressanta samtal som ger mersmak

I dag hälsade jag på vad man skulle kunna kalla en systerförening till Lean Forum, nämligen logistikföreningen Plan. Jag var inbjuden till ett frukostmöte, höll ett föredrag och det fanns god tid till samtal både före och efter. Jag berättade om min resa och berörde  ämnen som jag också bloggat om. Fokuset i min berättelse var kärnan i lean: respekt för människan! Och hur det hänger ihop med de andra två principerna – Ständiga förbättringar och ständigt reflekterande. Självklart pratade vi också om systemsyn – det nya sättet att styra verksamhet! Skälen till att gå över till flödesstyrning – och överge New Public Management.

ext

Idag frukost på Plan och på menyn fanns också intressanta samtal. Foto: Kasewa Dabagh Celepli från Plan.

 

– Bra att fokusera på ”de mjuka delarna i lean”, sa en deltagare. Om man inte börjar där funkar inte heller ”de hårda delarna”. Man kan inte bara gå ut till personalen och säga att nu inför vi det här IT-stödet, som ska skapa bättre logistik, och hoppas det funkar.

– Ja, så inför man det och personalen ändrar ändå inte arbetssätt. Och så klagar man.

I det här sammanhanget pratade vi vidare om mer vitala sätt att förändra verksamhet än traditionella stora IT-projekt. Jag berättade om det finska exemplet, hur finska Migrationsverket hade kunnat ordna en bugg i sitt IT-system på 17 dagar. Om att organisationer säkert kan vinna mycket genom att lära oss mer om agila sätt att arbeta. Och om att lean och de agila tankarna har samma rötter.

Vi pratade också en hel del om mål och mätetal, om övertron på numeriska mål och annan styrning som utformas fel. I ett tidigare inlägg har jag gett exempel hämtade från W Edwards Deming  om trixandet med numeriska mätetal. En av deltagarna gav ett annat exempel från verkligheten:

– När hen besökte en vårdinrättning fick hen hjälp på ett oväntat sätt; sköterskan såg att det behövdes värktabletter och hivade upp några sådana ur fickan i farten. Lite senare tog sköterskan också fram också näsdroppar ur sin ficka. Hen arbetade med patientsäkerhet och frågade hur sköterskan kunde jobba utan att skriva ner vad hon lämnade ut i journaler. Svaret blev: Det har blivit så krångligt på  ”plocket”, så administrativt tungt. Så för att vara effektiva passar vi sköterskor på och tar med oss så mycket vi kan när vi väl är där. Det blir enklare så för alla.

Det handlar om att skaffa effektiva flöden, inte flaskhalsar, i verksamheter. Exemplet visar vad som händer när det inte fungerar – och när man inte heller har fokus på dem som verksamheten är till för (journalerna är till för patienternas trygghet).

Mersmak inför Lean forums konferens 19-20 oktober

Jag har tidigare bloggat om varför jag ser fram emot Lean Forums konferens – att konferensen har ett brett program som innehåller det mesta (allt från kända talare till intressanta studiebesök och workshops – gå gärna in och  kolla programmet själv – och hitta dina guldkorn!).

Nu fick jag ett till skäl: det är roligt att samtala om verksamhetsutveckling – det ger så mycket energi! Det ska bli otroligt kul att träffa människor och höra om deras erfarenheter! Det är ett viktigt moment i hela konferensen – inte minst i den workshop jag ska hålla dag 2.

Jag hoppas på aktiva deltagare och energirika dagar. Välkomna!