Dataskyddsombud – en väldigt speciell roll

Dataskyddsombud. En nyhet i GDPR. Ett ska-krav för många organisationer (jag tror många har missat att de kan omfattas av detta). En roll som många liknar vid internrevisorns, men där jag hellre jämför med en sorts ”intern” JO i organisationen. Ska alltid finnas där för de registrerade! Förväntas ge ett stöd som (om organisationen lyssnar) kommer att förbättra det inbyggda dataskyddet!

Det är en speciell roll på många sätt. Ett axplock:

  •  Dataskyddsombudet ska få verka med integritet och inte låta sig påverkas av annat än GDPR. För att hen ska känna sig trygg i rollen finns ett repressalieförbud. Hen behöver inte (som en internrevisor) göra bedömningar utifrån organisationens mål. Istället är det den registrerade som ska vara i fokus.
  •  Dataskyddsombudet ska både stödja organisationen och kontrollera efterlevnaden av regelverket. Det är inte alltid att detta är lätt att förena.
  •  Dataskyddsombudet ska arbeta riskbaserat och ge rekommendationer till ledning och styrelse. Hen ska dock inte vara i en beslutande roll. Det är organisationen (ytterst styrelsen) som avgör vad man gör/inte gör.
  •  Dataskyddsombudet förväntas bidra till en bra dataskyddskultur.
  •  Dataskyddsombudet kan lyssna på registrerade och omfattas då av regler om tystnadsplikt. På så sätt en kanal för den som vill berätta – både anställda och andra visselblåsare får en samtalspartner.

Jag tycker rollen är spännande. Då jag undervisar möter jag ofta dataskyddsombud och har förstått att de allra flesta brinner för uppdraget men att många också tycker det är utmanande.

Det är därför utmärkt att Datainspektionen tar fram konferenser för dataskyddsombud, nu närmast den 10 december 2019.  Jag är glad att jag får vara med och bidra där, prata om de mjuka frågorna. Hur når man fram till medarbetare och ledning? Hur kan man mottagaranpassa sin kommunikation för att verkligen nå fram. Det är över 400 deltagare så det kan bli svårt att få tillstånd samtal under själva föredraget, men hoppas att det inspirerar till samtal på andra sätt! Jag tror att vi som är dataskyddsombud har mycket att vinna på att prata om vår roll och tillsammans utveckla den.

Det är bland annat därför jag det senaste åren lagt massa timmar på att djupdyka i dataskyddsombudets och andra dataskyddsansvarigas roller. Både utifrån juridik och hur man får det att hända i verkligheten. Resultatet har blivit en ny bok som kommer i januari 2020. Jag har intervjuat ett antal dataskyddsombud och deras tankar finns med i boken och ger den mer liv tycker jag. Tillsammans kan vi utveckla rollen!

stor

Så här ser den ut. Lämnas snart till tryckning!