Spännande dag!

Idag har Lean Forum dragit igång sin årliga konferens. Och det har varit ett bra drag – jag känner mig fylld av energi efter en intressant reflekterande förmiddag. 

Samarbete

Intressanta reflektioner om helhetssyn, och samarbete. Först ett exempel från Offentlig sektor:

”Jaga inte på myndighetschefer att göra mer i sina rör. Visst vi kan göra mycket mer, inte minst hos oss” sa rikspolischefen Dan Eliasson. ”Den riktigt viktiga frågan är samarbete. Det är i samarbetet mellan olika myndigheter det finns potential. Här kan det offentliga bli vansinnigt starkt… Jag skulle inte vilja ha oss som motståndare om vi klarade den kraftsamlingen… och det behöver inte vara så svårt. Gör det konkret, samla er runt ett bord och samarbeta”.

”Vi inom polisen har tänkt för mycket på bekämpa brott” fortsatte Per Wadstedt. Med myndighetssamarbete kan vi fokusera på att förebygga brott. Ta den här killen i 20-årsåldern. Han var navet i kriminell verksamhet, allt snurrade kring honom. Vi la ner massa resurser på att spana. Så började vi samarbetet med andra myndigheter och en av de andra fixade det – det var Arbetsförmedlingen som gav honom ett jobb. Killen jobbade 8-17, var trött på kvällarna – och försvann från gatan. Det löste problemet och är helhetssyn.”


Liknande samtal i näringslivet där samtalet rörde både samverkan kring lärande och produktutveckling. Vi fick höra om ett intressant samarbete i Södertälje – vi behöver studenter som utbildas på ett sätt som är relevant för företagen och just det har man nu tagit fasta på. Och vi fick reda på hur skogsindustrins arbete med cellulosa kan leda till framtidens material – och om samarbetet att utveckla nya produkter efter de premisserna. 

Värderingar 

Leif Östling var också klockren. En pärla:

”Vår framgång har att göra med värderingar: Customer First, Respect for Individuals, Quality. Jag besökte Toyota för många år sen, tittade, tittade och tittade. Hur kunde de lyckas? Förstod att det viktiga var deras värderingar. Så lean… Ja, det är en kultur och attitydfråga.”  

I eftermiddag kommer jag lyssna på agila och leanmetoder i samverkan – intressant! Och i morgon blir en ny spännande dag. Då börjar studiebesöksdagen. Jag ska delta i Försäkringskassans visning av sin visuella styrning (har tidigare berättat om den). Sedan leder jag en workshop om framtidens offentliga sektor.