Din livsberättelse kan forma din karriär

I ett tidigare blogginlägg berättade jag om vilket ledarskap i organisationer som vill arbeta med äkta helhetssyn (systemsyn). I det inlägget kom jag också in på vad ledarskapsforskningen säger om autentiskt ledarskap.  Det positiva budskapet var att alla kan fördjupa sitt ledarskap genom att lära sig mer om sig själva – det handlar om att kunna se berättelsen i sitt liv bl.a genom att förstå sina avgörande ögonblick.  

img_1069

Ethos (din karaktär) och pathos (din passion) är viktiga delar av din livsberättelse


I en intressant artikel från Harvard Business Reviews septembernummeri år ”Sucessful Leaders Know What Made Them Who They Are” ger Bernie Swain några exempel på vad en livshistoria kan vara.  Han berättar i artikeln att han intervjuat 100 framgångsrika ledare och utifrån det sett ett mönster; ledarna hittade sitt driv från från personer, händelser (olyckor, dödsfall, misslyckanden etc.) eller miljö (en betydelsefull tid eller plats) som betytt mycket för dem. 

Berättelser är ett bra sätt att självreflektera. De visar vem man är (ethos) och vad man drivs av (pathos). I yrkeslivet handlar det annars mest om den tredje delen: logos (fakta – tänk t.ex. på hur tjänstebeskrivningar och klassiska CV ser ut).

Anmärkning: ethos, pathos och logos är termer från den klassiska retoriken.Personer

Inte oväntat hämtar många av de ledare som intervjuats styrkan från personer som betytt mycket för dem. Den styrkan kan förstås komma från en chef men lika ofta från andra. Bernie Swain berättar t.ex. om betydelsen av våra nära och kära:

—For Madeleine Albright, the former U.S. secretary of state, it was her father, a serious man with far-ranging intellect whose career as a Czechoslovak diplomat was short-circuited twice: by the German occupation in World War II and by the Communist takeover after the war. After the family moved to the U.S., he became a professor living in cramped faculty housing — quite a step down from an ambassador’s residence — but worked at his job cheerfully and diligently. She says that being secretary of state was challenging, but she never had any trouble staying focused: “I just had to picture my father in his flooded basement study, working away with his feet up on bricks.


Händelser

För andra intervjuade ledare handlade det om händelser – oftast sådana som är tuffa att hantera. Även här finns ett exempel på hur man kan hämta sitt driv även från det som är svårt:

What defined former secretary of labor Robert Reich, at first, was his height. “I am 4’11” and have always been short,” said Reich. Starting in kindergarten, he was teased and bullied, and he learned to find someone bigger who could act as a protector. One of those who watched out for him was an older kid named Michael Schwerner. Years later, in 1964, Mickey Schwerner and two other young civil rights workers were brutally murdered in Neshoba County, Mississippi, by the Ku Klux Klan — a crime that shocked the country and horrified Reich, who had just graduated from high school. The event galvanized Reich, setting him on a lifelong course of public service and commitment to social justice. “Mickey protected me,” said Reich, now a professor at UC Berkeley. “I, in turn, feel a responsibility to protect others.”

Miljö och omgivningar

Den tredje kategorin som påverkade de intervjuade ledarna är miljön. Ett exempel på detta är hur värderingar som genomsyrade ens barndom också följer med in i yrkeslivet:

For Condoleezza Rice, it was the love of reading and education that was passed down through her family, beginning with her paternal great-grandmother, Julia Head, who learned to read as a slave on an Alabama cotton plantation. Rice’s grandfather, born in 1892 to Julia and her sharecropper husband, was determined to go to college and went on to become a Presbyterian minister. One day he brought home nine leather-bound, gold-embossed books — the works of Shakespeare, Hugo, and others — which cost $90, a huge sum at the time.

“My grandfather believed in having books in the home,” Rice told me, “and, more important, he believed in having his children read them.” Rice’s father earned two master’s degrees, and her aunt Theresa got a PhD in Victorian literature. In 1981, when Rice received her PhD in political science, her father gave her the five remaining books from her grandfather’s set. They sit now on her mantelpiece.

Vikten av självreflektion

Alla har en historia som påverkar oss – den en en viktig del av vårt ethos. Genom att tydliggöra vad som format oss vet vi också var vi har vårt driv och vår passion. Självkännedom underlättar ledares kommunikation. I Isabel Runebjörks och min bok Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation handlar två av bokens fem delar om just detta: sambandet mellan självkännedom/våga visa vem man är och vad man står för/förmågan att engagera andra. Jag tror det här är viktigt för ledare att arbeta med om vi vill skapa organisationer som har tydliga värderingar och visioner.

Självkännedom kan också underlätta de val man gör i sin karriär; varför vill jag arbeta just där, vad är det som driver mig, vad är det som får mig att stanna eller söka mig bort?