Hur bli ett företag som bryr sig om miljön?

I våra dagar är det mer regel än undantag att organisationer formulerar värdeord som ska tjäna som ledstjärnor för verksamheten. Det är lovvärt, men alltför ofta stannar arbetet vid att hitta rätt ord och trycka dem på muggar och affischer. Orden blir boundary objects, begrepp som är tillräckligt innehållsrika för att kännas meningsfulla, men samtidigt är så vaga att de kan fyllas med nästan vilket innehåll som helst. Kvalitet, professionalism, öppenhet, hållbarhet … exemplen är många. Och få vet hur man ska gå från ord till handling. I bästa fall får man meningslösa värdeord, i sämsta fall skapar man frustration och förtroendekriser, när människor upptäcker att de vackra orden inte håller vad de lovar.

Ur Isabel Runebjörks och min bok  ”Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation   (s. 164)”

Jag tänker på det här avsnittet ur vår bok när jag läser i nyheterna om att 2016 varit ett väldigt varmt år och att klimatfrågan blir viktigare och viktigare. Samtidigt tänker jag på alla CSR-strategier som företag tar fram, att det borde gå få ut mer av det arbetet. Hur ska man tänka för att göra skillnad?

Nyckeln är att ta vara på innovationen!

I en intressant intervju ger Peter Senge, upphovsmannen bakom intressanta teorier om den lärande organisationen, några svar värda att lyssna in. På frågor från Steven Prokesch (se artikeln ”The Sustainable Supply Chain” av Prokesch  i Harvard Business Rewiev, oktober 2010) får Peter Senge frågan ”What does it take for an organization to get serious about issues like water, energy, and waste in its supply chain? ”  Svaret glädjande nog: ta hand om innovationskraften som finns hos de anställda:

To confront these issues practically, you need employees who are innovative—who have the skill and the vision to redesign products, processes, and business models—and who understand the business context. Most important, they need to be able to tell a story about why this is a meaningful journey.

If they’re stuck in the mind-set (so popular in business schools, unfortunately) that a company exists to maximize return on investment capital, with an emphasis on short-term financial performance, they won’t get very far.

Styrningen har betydelse!

Det är ett intressant svar är intressant eftersom Peter Senge också har en idé om vad som krävs för att boosta innovation. Det krävs ett helhetstänk kring hur verksamheten styrs och hur kreativitet tas tillvara. Det handlar bl.a. om att arbeta efter en vision som också ser att företaget har en roll i samhället (vikten av att arbeta efter en vision har jag bloggat om tidigare). Och använda storytelling, ett starkt instrument att arbeta med (i Lean med hjärta och kreativitet finns konkreta tips hur man kan göra detta).

Peter Senge förtydligar sina tankar ytterligare längre fram i intervjun där han listar tre utmaningar som företagen måste komma  över:

The first challenge is to understand the larger system you’re in. The second is to learn to work with people you haven’t worked with before. Those two skills might seem distinct, but in practice they’re interwoven. The system is too complicated for one person to grasp. It crosses too many boundaries, both internal and external.

The third challenge has to do with how you perceive sustainability. They might not say this, but most companies act as if sustainability is about being less bad. There’s certainly a need to reduce your carbon footprint. But people don’t get excited about incremental changes like that. They need a more ambitious vision.

The environmental movement is a big culprit in this. There has been so much rhetoric about how bad business is that people inside companies feel guilty, and guilty people aren’t going to do bold things. But that’s crazy! Innovation is what good businesses do best. They’re all about creating new sources of value. NGOs and governments can’t possibly solve these problems alone; business innovation is essential.

Ska man sammanfatta hans lista på åtgärder handlar det alltså om att ha systemsyn och kunna samarbeta med andra och ta bort rädsla och skam ur ekvationen. Jag tror han har en stark poäng i att skuldbeläggning av ett företag inte skapar positiv energi hos de anställda att göra något. Det är jobbigt om andra ser ner på ens arbetsplats och det skapar inte goda förutsättningar att påbörja internt förändringsarbete.

Samarbete externt!

Det räcker inte att samarbeta internt för att lyckas; man måste också samarbeta med andra (något som också lär krävas om man ska kunna nå FNs ambitiösa mål i Agenda 2030. Samarbete kräver både att man respekterar sina leverantörer och kan samtala med intresseorganisationer:

First, you focus on the nature of the relationships. In most supply chains, 90% of them are still transactional. If I’m a big manufacturer or retailer, I pressure my upstream suppliers to get their costs down. There’s very little trust and very little ability to innovate together. That must change, and it is starting to.

Second, you learn to work with NGOs and other nonbusiness entities. They’ll give you access to expertise that you can’t grow fast internally. Water is a classic example. A few years ago, Coca-Cola decided to cut the water used to make a liter of Coke from more than three liters to 2.5 liters. But it was overlooking the 200-plus liters it took to grow the sugar that went into that Coke. The company found that out because it partnered with the World Wildlife Fund, which knew how to analyze the water footprint of the value chain. Coca-Cola now knows the difference between drip-irrigated sugarcane and flood-irrigated sugarcane.

Dags för nya tag!

Jag tyckte intervjun var inspirerande att läsa. Den gav också några svar på hur man ska kunna arbeta på riktigt med frågorna så att miljöarbetet inte stannar vid ord som är ”boundary objects”!

Att skapa organisationer med innovativa medarbetare lär inte bara gynna miljön, det lär också skapa tillväxtmöjligheter för företaget på många sätt. Till att börja med är en innovativ miljö bra för den långsiktiga överlevnaden. För det andra blir konsumenter mer och mer medvetna. Kunderna vill inte bara ha en vara eller tjänst, de vill också gilla företaget som tillhandahåller den.

Det finns många goda skäl att börja resan! Peter Senge menar att alla medarbetare behövs i arbetet och att alla har möjlighet att stiga fram och leda (i en välfungerande innovativ organisation behöver man inte passivt förlita sig på företagsledningens åtgärder):

You can’t possibly source everything sustainably, as Unilever has declared as a 2020 goal, unless you engage thousands and thousands of people around the world. You’ll need technical innovations, management innovations, process innovations, and cultural innovations. The people who figure those out are leaders, by definition, and most of them won’t be senior executives. All the word “lead” means, if you look at its Latin root, is to step across a threshold.