Intressant After Work!

Ni känner ju till Deming-hjulet – eller PDCA (Plan-Do-Check-Act) som det också kallas – eller hur? Men hur ser ni på ”Check”? Vad ingår i det momentet?

Frågan ställdes under sista delen av Passacons seminarium ”Samverka – inte motverka”. Min kollega Niklas Ansgariusson, som ställt frågan, och jag fick flera förslag:

– Följa upp resultatet…

– Följa upp utfallet…

– Effekten… blev det som man tänkt sig…

Självklart ingår det i ”Check” – men det finns annat djupare, som också ingår. Minst lika viktigt – särskilt när det inte gått som man tänkt – är att också utvärdera förutsättningarna man arbetade efter (ställde upp i ”Plan”) och hur processen att genomföra – ”Do” – såg ut. Här kan det finnas flera felkällor som man lätt kan missa. Genom att göra den djupare utvärderingen öppnar man också upp för möjlighet till s.k. double-loop lärande (tänkandet kommer från Argyris och Schön och är ett uttryck för systemsyn).

IMG_0668

Jag och Niklas Ansgariusson lotsar deltagna i ämnet ”Samverka – inte motverka”.

 

Under vår presentation fördjupade vi oss bl.a. i lärande. Vi berättade att double-loop-lärande innebär att deltagarna i ett system har förmåga att ifrågasätta grundläggande antaganden (t.ex. värderingar, organisering, strategier och policies liksom förutsättningar i ett projekt) när ett problem eller oväntat resultat uppstår. På detta sätt byggs ett djupare lärande in och nya insikter kan göras. Single-loop-lärande innebär att en organisations medlemmar bara försöker korrigera handlingar/människor när avvikelse uppstår, vilket gör att samma problem kan uppstå igen eftersom man inte på djupet förstått vad som hände.

Vi pratade också om bl.a. autentiskt ledarskap, autentiska organisationer, leda genom visioner och agila arbetssätt kryddade med exempel från verkligheten. Deltagarna hade många tankar och energinivån kändes hög trots den sena timmen. Någon lyfte också frågan om hur myndigheter styrs av regeringen. Ett svar på det är att regeringskansliet själv har problem med silotänkande.

Seminarium GDPR inbjudan slutligDet är roligt att möta kunder och bloggläsare på våra seminarium! Den 30 maj kommer nästa tillfälle. Då kommer jag och min kollega Kerstin Hermansson att prata om dataskyddsförordningen, hur man kan göra det arbetet till något positivt (alla organisationer kommer behöva anpassa sig till kraven som förenas med kraftfulla sanktioner). Här kan man både använda agila arbetssätt och double-loop-lärande.

Är du intresserad av att delta hittar du inbjudan till höger. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig!

En reaktion på ”Intressant After Work!

  1. Pingback: Höstens höjdpunkt – Lean forums konferens den 19-20 oktober! | wendleby creative lean

Kommentarer är stängda.