Lean Forums konferens – en riktig pärla!

Förväntningarna var höga inför konferensen, som blivit så populär att den sålde slut snabbt. Många förväntansfulla samlades när konferensen öppnades idag.

Mingel före konferensen drar igång.

Hur blev det då? Ja några axplock och reflektioner från dagens agenda visar varför dagen för mig var en pärla, perfekt och skimrande.

Först ut var Simon Elvnäs som pratade om ”Ledaren som den mänskliga faktorn – du vill, du kan, du misslyckas…”

”Det är viktigt att reflektera” började han ”Vi tycker det är viktigt – åtminstone när det gäller andra som verkligen borde reflektera.” Hans tes är att vi alla behöver reflektera och se vad behöver förändra.

Hans tal beskrev ledare som  inte når fram  (se även tidigre inlägg om dåliga möten) Det stora problemet, berättade  han, är att ledare 90 procent av tiden informerar och instruerar. Och därigenom skapas stora  slöserier med både tid och mötesdeltagarnas energi och kreativitet. Han berättade också att 65 procent av ledarnas arbete är händelsstyrt och att arbetsdagen är ytterst fragmenterad.

Simon Elvenäs: Det som vi kallar dåliga förutsättningar är bara brist på färdighet. Har du tidsbrist är du bara dålig på att planera och prioritera. Har ni inte tid att jobba proaktivt idag kommer ni aldrig bli proaktiva

En annan mycket intressant punkt var Laura Hartman som pratade om ”Tillitsbaserad styrning och ledarskapet för att ersätta New Public Management”.  En av mina tidigaste inlägg på den här bloggen handlade om att det inte går sätta likhetstecken mellan lean och New Public Management. Tänket från den eran hänger mycket ihop med Taylorismen och synsätten att se människan som en maskin vilket jag också skrivit om. Det var därför med stort intresse jag lyssnade på henne. Hon pratade med passion att se människan som får värde av tjänster i offentlig sektor. Vad skapar värde? Vad skapar hinder för värdeskapande? Vilka är styrsignalerna? Att förstå hur styrsignalerna skapar hinder i systemet. Hon pratade också om vikten av ett ledarskap som hanterar hindren i mötet med människan. Det måste finnas en kommunikation mellan det strategiska och operativa rummet. Och att tillitsbaserad styrning förutsätter systemsyn.

”Det här är statens styrsystem från regeringen till handläggare. Jag tror man vinner på att se styrning på annat sätt. Inte tabeller utan se värdet som offentlig sektor skapar. I mötet med människan skapas värdet.” Kloka ord från Laura Hartman.

Laura Hartmans reflektioner földes upp av Christina Forsbergs beskrivning hur man i offentlig sektor kan arbeta konkret med systemsyn och tillitsbaserad styrning för att nå bättre resultat. 

”För mig finns tre bra resultat: samhällsnytta, kundnytta och medarbetarnytta. Fråga kunden vad hen vill ha. Och hitta motivationen hos medarbetarna. Jag vill ha medarbetare som är aktiva medledare”

Jag tycker det är bra att föreningen har med inslag om systemsyn som är raka motsatsen till New Public Management   

En punkt jag sett fram emot var Niklas Modig och Pär Åhlströms presentation av sin nya bok ”Förbättringssystemet”. Det tråkiga var att boken inte släpptes på mötet. Det bra var allt de ändå berättade.

De inledde med att berätta om sin försäljningssuccé. Hur de tänkta och bemötts. Därefter berättade de om nya boken. Och om tankarna de brottats med i processen.

”Så här ser vår kreativa process ut” Författarnas berättelse.

Deras budskap i boken handlade om flödesledning, resursledning, prestationsleding och förbättringsledning.

”Hitta ert heartbeat i organisationen” Niklas Modig med patos för ledningsystem.

När jag skriver ner mina tankar om dagen måste jag sist men inte minst berätta om den workshop som jag och Niklas Ansgariusson höll  Samverka inte motverka – modernt perspektiv på framgångsrik organisationsutveckling. Det blev bra, främst på grund av att deltagarna visade engagemang hela vägen. Roligt också att flera som läst boken och/eller den här bloggen  deltog. 

Styrning kan också vara agil! Roliga samtal om det!

Niklas pratar om Check – viktigt att kunna pröva grundläggande förutsättningar!

Sammanfattningsvis har jag fått med mig mycket. Ser nu fram mot leanprisets utdelande och en bra dag 2.