Autentiska organisationer

I en känd och mycket inspirerande föreläsning av Simon Sinek ”Start with Why” förklaras vikten av att organisationer vet varför de är till och att de har ledare som tror på detta.

– De flesta i en organisation vet vad de producerar. Många vet också hur de gör det. Men hur många vet varför. .. säger Simon Sinek och visar sedan varför företag som Apple har så stora fördelar mot andra datorföretag. Trots allt säljer de ju alla datorer, men Apple koncentrerar sitt erbjudande till kunden på sitt varför.

IMG_0059

Organisationer borde prata om varför de finns till. Inte vad de gör och hur de gör det!

Enligt Simon Sinek är det anmärkningsvärt att organisationer inte klargör sitt varför. Kunderna  är inte så imponerade av enbart vad du producerar och hur du gör det, säger han. De vill veta varför, få en berättelse – organisationens vision, vad man tror på.

Svaret på varför kan inte enligt Simon Sinek vara pengar, det är bara ett medel. Du kan skapa riktig framgång först om människor tror på vad du själv tror på! Genom att veta varför en organisation finns till är det också lättare att få medarbetare som inte bara plockar ut sin lön. Att få medarbetare som brinner för verksamheten och tror på den!

Autentiskt ledarskap och autentiska organisationer

I Isabel Runebjörks och min bok ”Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation” beskriver vi hur man kan jobba praktiskt med de frågor som Simon Sinek ställer (i tidigare blogginlägg förklarar jag begreppet autentiskt ledarskap). Hur man kan bli en autentisk ledare och skapa en autentisk organisation. Man kan man lära sig mycket från retoriken. Det handlar om att hitta sitt ethos (vem du är) och sitt pathos (WHY? i cirkeln ovan) – inte bara koncentrera sig på fakta eller logos (WHAT? och HOW? i cirkeln)!

Så dagens tips är att titta på Simon Sineks föreläsning (länk ovan) och reflektera över ditt varför. Det finns mycket att vinna på det!