Vi sitter i samma båt

Idag pratar vi mycket om helhetssyn. Samtidigt styr vi på delar;  vi fastställer resultatmål för varje del och belönar delar som lyckas (utan att titta på hur det påverkar andra delar). I praktiken styr vi  alltså ofta på att organisationens delar ska kämpa om att leverera så bra som möjligt – inte på att skapa värde för kunder samt förbättra processer och hela organisationens resultat (effekterna av detta beskrivs i ett separat inlägg.)

I min och Isabel Runebjörks bok Lean med hjärta och kreativitet – om autentiskt ledarskap och kommunikation  förklarar vi hur styrningen ser ut idag genom en bild på en båt.

IMG_0045

Känner du igen dig från ditt arbete? Har du suttit och öst? Eller har du suttit torrskodd och tittat på? De flesta har upplevt båda sakerna.

Sätter du produktionsmål för varje enhet blir situationen lätt som i båten (jämför t.ex. gårdagens inlägg om New Public Management där styrningen synes vara koncentrerad på delarnas resultat). Mediearbetena  levererar det som mäts och helhetssyn blir bara ett ord.

Om vi ska skapa organisationer som premierar att alla i båten hjälps åt behöver vi byta strategi och premiera värdeskapande i hela processen (gå över till flödesstyrning, anlägga systemsyn). För att förstå vad som skapar värde utifrån kundens synvinkel behöver vi  förstå processerna utifrån kundens perspektiv.

Vi behöver också förstå varför organisationen finns till. Skapa goda förutsättningar för samarbete och engagemang för uppdraget.

Vi får det utfall vi mäter brukar man säga. Eller som W Edward Deming uttrycker det:

”A bad system will beat a good person every time.”